Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Nyugdíjas óvodapedagógus - variációk a foglalkoztatásra

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2019. szeptember 23. (Munkaügyi Levelek 186. szám, 3690. kérdés)

Olvasói kérdés Nyugdíjas hogyan foglalkoztatható óvodapedagógusként?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]szerzett érettségi-képesítő bizonyítvánnyal rendelkezik, abban az esetben, ha a bizonyítvány, oklevél megszerzése óta 1996. szeptember 1. napjáig az adott pedagógus-munkakörben legalább hét év szakmai gyakorlatot szerzett. Az egyenlő bánásmód elve alapján például a besorolás, az illetmény, a szabadság mértéke azonos az aktív korú alkalmazottakéval. Részmunkaidős foglalkoztatásra is lehetőség van.Nyugdíjas foglalkoztatása esetén a közalkalmazotti jogviszonyt létesítők nyugdíjának folyósítása a Tny. 83/C. §-a, az óraadóké a 83/B. §-a alapján szünetel. A Tny. 83/B. §-a csak az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, a nők 40 éves jogosító idővel való nyugdíja alapján nyugdíjba vonult (vagy a korábbi szabályok szerint előrehozott és tovább folyósított öregségi teljes nyugdíjban részesülő) személyekre vonatkozik abban az esetben, ha e személyek a tárgyévben a Tbj-tv. 5. §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyban állnak. Jelen esetben ezt a szabályt akkor kell alkalmazni, ha a nyugdíjassal óraadói tevékenységre megbízási szerződést kötnek, amennyiben a megbízottnak az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát (2019-ben 44 700 Ft/hó), illetőleg naptári napokra annak harmincadrészét. Ha az ilyen személy által fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (az éves keretösszeg 2019-ben 2 682 000 forint), az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell. Ha a fizetendő nyugdíjjárulék alapja az éves keretösszeget a tárgyév decemberében[…]

Figyelmébe ajánljuk

Pedagógus munkakörben gyakornokként foglalkoztatott dolgozó számára, akinek 2013. szeptember 1-jéig nem volt meg a két év gyakornoki ideje, három év gyakornoki idő lett előírva. A három év 2014 szeptemberében jár le. Neki kell gyakornoki vizsgát tennie? Mikor és hogyan...

Tovább a teljes cikkhez

A művelődési ház intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshelyének betöltésére pályázatot írt ki az önkormányzat közalkalmazotti jogviszonyra. A pályázati eljárásban a pályázatok benyújtásának határideje 2020. június 20. napja volt, a képviselő-testület...

Tovább a teljes cikkhez

A Kttv. alapján nem teljesen egyértelmű számunkra, hogy a Kttv. hatálya alá tartozó közös önkormányzati hivatalban dolgozó köztisztviselő áthelyezéssel átkerülhet-e egy másik önkormányzati fenntartású, Kjt. hatálya alá tartozó szervhez, azaz áthelyezéssel lehet-e a...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére