Azonnali hatályú felmondás visszavonása közfoglalkoztatási jogviszonyban


Határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszonyban azonnali hatállyal felmondott a közfoglalkoztatott, a munkáltató vitatja az indokolás valóságtartalmát, erre tekintettel nem számolt el vele. A megszüntetés jogellenessége iránti per egyik félnek sem érdeke a költségek és az eljárás esetleges elhúzódása miatt. Kezdeményezhet-e a munkáltató egyeztetést a közfoglalkoztatottal a per elkerülése érdekében? Visszavonhatja-e a közfoglalkoztatott az azonnali hatályú felmondását, és helyreállítható-e a közfoglalkoztatási jogviszony a felek közös akaratával? Amennyiben igen, a felek megszüntethetik-e a közfoglalkoztatási jogviszonyt közös megegyezéssel?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2017. szeptember 25-én (154. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3063

[…] világosan ki kell tűnnie. Az azonnali hatályú felmondás indokának valóságát és okszerűségét vita esetén a közfoglalkoztatottnak kell bizonyítania [Mt. 64. § (2) bek.]. Függetlenül attól, hogy a munkáltató vitatja az indokolás valóságát, ki kell adnia a közfoglalkoztatott számára a megszűnés napjáig járó közfoglalkoztatási bért és a jogviszony megszűnése esetén esedékes igazolásokat, ugyanis az azonnali hatályú felmondás a munkáltató hozzájárulása hiányában is megszünteti a jogviszonyt.Mint minden jogvita felmerülése esetén, bármelyik fél kezdeményezhet egyeztetést a per elkerülése érdekében. Ennek eredményeként a közfoglalkoztatott akár vissza is vonhatja az azonnali hatályú felmondását, ez azonban csak akkor hatályosulhat, ha a munkáltató hozzájárul ahhoz [Mt. 15. § (4) bek.]. Ebben az esetben a közfoglalkoztatási jogviszony helyreáll a felek között, és lényegében arról van szó, hogy közös megegyezéssel helyreállítják a közfoglalkoztatási jogviszonyt, az azonnal hatályú felmondás közlésére visszamenő hatállyal. Ilyen esetben indokolt rendezni a kieső időszakra eső járandóságok kérdését, illetve célszerű a megszüntetés és a visszavonás közötti időszakot jogviszonyban töltött időként elismerni. A jogviszonyt a felek akár az egyeztetés eredményeként, akár később bármikor megszüntethetik közös megegyezéssel, a […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.