Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott munkavállalói azonnali hatályú felmondás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Munkavállalói azonnali hatályú felmondás tartalmi elemei

Kérdés: A 2015. évi jogszabályi rendelkezések szerint az azonnali hatályú felmondást a munkavállaló részéről milyen szöveggel kell megírni, hogy a törvénynek megfeleljen.
Részlet a válaszból: […]egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi [Mt. 78. § (1) bek.]. Egyebekben az indokolás körében arra kell ügyelnie a munkavállalónak, hogy kellően konkrétan írja le az okot, amiért a munkaviszonyt meg kívánja szüntetni, és az ok minden esetben fedje a valóságot. Tekintettel azonban arra, hogy esetünkben nincs információ arra vonatkozóan, a munkavállaló miért kívánja azonnali hatállyal megszüntetni a munkaviszonyát, nem áll módunkban az indokok tekintetében ennél pontosabb útmutatást nyújtani.A fentiek mellett ki kell azonban emelni, hogy - amennyiben fenn is áll olyan ok, amivel a munkáltató okot adott egy jogszerű azonnali hatályú felmondásra - az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni [Mt. 78. § (2) bek.]. Tehát a munkavállaló nem hivatkozhat egy olyan okra, mely az azonnali hatályú felmondás közlését megelőzően több mint egy évvel történt. Ha azonban - a fenti példánál maradva - a munkáltató nem fizetett munkabért, és mulasztása folyamatos, jelenleg is fennáll, nincs akadálya azonnali hatályú felmondás közlésének.Az indokoláson kívül a munkavállalói azonnali hatályú felmondásnak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2271