Munkaszerződés elmaradt hatályosítása - a gondatlan károkozásért fennálló felelősség
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 123. számában (2015. október 12.), 2405. kérdésszám alatt

Kérdés: A munkavállalóink munkaszerződését nem hatályosítottuk az Mt. 2012-es hatálybalépése óta. A munkaszerződésekben gondatlan károkozás esetére minden esetben 1,5 havi átlagkeresetig terjedő kártérítés került meghatározásra. Most az egyik munkavállalónkat kötelezni akarjuk az általa (gondatlanul) okozott kár megtérítésére. Ilyen esetben követelhetjük a hatályos Mt. szerinti négyhavi távolléti díjat, hiszen a szerződéseink hatálytalanok?
Válasz (részlet): […]munkavállaló számára az akkori általános szabályoknál.Az Mt.-ben azonban a fentiektől eltér a kártérítés mértékére vonatkozó szabályozás. Jelenleg a gondatlan károkozás esetén a kártérítés mértéke nem haladhatja meg a munkavállaló négyhavi távolléti díjának összegét. Szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetén azonban a teljes kárt kell megtéríteni [Mt. 179. § (3) bek.]. Az Mt. rendelkezéseit pedig a hatálybalépésekor fennálló jogviszonyokra is alkalmazni kell [Mth. 2. § (1) bek.]. Tehát függetlenül attól, hogy a felek hatályosították-e a régi Mt. hatálya alatt kötött munkaszerződéseket, 2012. július 1-jét követően a közöttük fennálló munkaviszonyra is az új Mt. rendelkezései lesznek irány­adók. Mivel azonban a felek az Mt. biztosította keretek között[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére