Kártérítési felelősség korlátozása a régi Mt. alapján


A munkavállalóinkkal még a régi Mt. hatálya alatt olyan megállapodást kötöttünk, hogy kártérítési felelősségük a gondatlan károkozás esetén is másfél havi átlagkeresetük mértékéig terjedhet. Ez akkor kifejezett szigorítása volt a felelősségi szabályoknak. Az új törvényben viszont az van, hogy a munkavállaló alapesetben 4 havi távolléti díj mértékéig felel. Mi a helyzet, ha az ilyen, régebbi munkaszerződéssel rendelkező munkavállaló okoz kárt, milyen összeget lehet tőle követelni?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2013. július 29-én (88. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 1706

[…] legfeljebb másfél havi, a kollektív szerződés legfeljebb hathavi átlagkeresetig határozhatta meg [régi Mt. 167. § (1)-(3) bek.]. Az Mt. alapján a kártérítés mértéke nem haladhatja meg a munkavállaló négyhavi távolléti díjának összegét. Szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetén a teljes kárt kell megtéríteni [Mt. 179. § (3) bek.].A munkaszerződésben rögzített egyes megállapodások nem kerültek automatikusan hatályon kívül helyezésre az Mt. életbelépésével. Ezért, annak ellenére, hogy a szabályozási környezet alapvetően megváltozott, a kérdésben említett kikötés továbbra is érvényes azzal, hogy a munkavállaló nem átlagkeresetének, hanem távolléti díjának másfélszereséig felel gondatlan károkozás esetén, mivel az átmeneti szabályok értelmében, ahol kollektív szerződés vagy a felek megállapodása átlagkeresetet említ, azon távolléti díjat kell érteni [Mth. 9. § (1) bek.]. Az Mt. szabályait tekintve […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.