Tanulmányokra kötelezés és vizsgakötelezettség elmulasztása
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 106. számában (2014. szeptember 22.), 2067. kérdésszám alatt

Kérdés: Az új Mt. ugyan nem tartalmazza kimondottan, de egyes rendelkezéseiből levezethető, hogy a munkáltató továbbra is kötelezheti a munkavállalót meghatározott tanfolyam elvégzésére, a vizsgák letételére, azaz a képzettség megszerzésére. A tanfolyam díját társaságunk fizeti, a tanfolyam látogatásával, a jegyzetekkel, egyebekkel kapcsolatban felmerült költségeket is megtérítjük a munkavállaló részére, a vizsgákhoz pedig tanulmányi munkaidő-kedvezményt biztosítunk. Mit tehet a munkáltató akkor, ha a munkavállaló a képzésen ugyan szorgalmasan részt vesz, de a meghatározott időpontig nem tudja a képzettség megszerzéséhez szükséges vizsgákat letenni? A költségek visszakövetelésén túl lehetséges-e a munkaviszony megszüntetése?
Válasz (részlet): […]hogy a képzésen részt vegyen; az ilyen utasítást a munkavállaló köteles végrehajtani [Mt. 52. § (1) bek. c) pont]. Miután a képzések biztosítása munkáltatói kötelezettség, ennek költségeit a munkáltatónak kell viselnie, vagy, ha azt a munkavállaló fizeti, akkor - mint indokolt költséget - részére meg kell térítenie [Mt. 51. § (2) bek.].Amennyiben a munkavállaló a vizsgákat nem tudja teljesíteni, akkor - a képzés jellegétől függően - igazolódhat, hogy a munkaköre ellátására szakmailag alkalmatlan. Ez megalapozhatja a munkavállaló[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére