Jogkövetkezmények munkavállalói károkozás esetén

Kérdés: Kb. 1 500 000 Ft kárt okoztam a cégemnek, most indult a fegyelmi eljárás. Mire számíthatok az elbocsátáson kívül?
Részlet a válaszából: […] ...akár - súlyosabb körülmények mellett - azonnali hatályú felmondás jogcímén [Mt. 66. § (2) bek., 78. §]. Fontos viszont, hogy joghátrány nem állapítható meg olyan kötelezettségszegés miatt, amelyet a munkáltató a munkaviszony megszüntetésének indokaként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 28.