Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Kártérítés kikötése a titoktartási kötelezettség megszegése esetére

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2011. január 31. (Munkaügyi Levelek (volt Munkaadói Levelek) 47. szám, 909. kérdés)

Kérdés: Kiköthetjük-e jogszerűen a munkavállalónkkal kötött egyedi megállapodásban azt, hogy amennyiben megszegi a titoktartási kötelezettségét, köteles automatikusan egy előre meghatározott összegű kártérítést fizetni?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]megszerzése vagy felhasználása a jogosult - ide nem értve a magyar államot - jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette. Ha a munkavállaló megsérti a titoktartásra vonatkozó kötelezettségét, tulajdonképpen a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szegi meg, amely - a törvényi feltételek fennállása esetén - egyebek mellett megalapozhatja valamely hátrányos jogkövetkezmény kiszabását (Mt. 109. §), valamint rendes, illetve rendkívüli felmondás alkalmazását is. Előfordulhat az is, hogy a munkavállaló e kötelezettségszegése folytán kárt okoz a munkáltatónak. Ilyen esetben a munkáltató az Mt. általános kárfelelősségi szabályai szerint eljárva - elsődlegesen a bíróság előtt, munkaügyi perben - érvényesítheti kártérítési igényét (Mt. 166-168. §, 173. §). Kérdéséből arra lehet következtetni, hogy az Ön által említett előre meghatározott összegű, a munkavállaló kötelezettségszegése esetén automatikusan járó "kártérítés" voltaképpen a kötbérhez hasonló jellegű szerződéses biztosítékként viselkedne. A kötbér lényege ugyanis éppen az, hogy a kötelezett - arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, továbbá nem, vagy nem szerződésszerűen teljesít - egy meghatározott pénzösszeg fizetésére kötelezi magát [Ptk. 246. § (1) bek.]. A kötbért a jogosult akkor is követelheti, ha kára nem merült fel, amennyiben[…]

Figyelmébe ajánljuk

Munkavállalói biztosítékot milyen esetekben lehet megkövetelni a dolgozóktól? Elrendelhetem, hogy minden munkavállaló köteles legyen ilyen biztosítékot elhelyezni?

Tovább a teljes cikkhez

Egy munkatársammal a munkaidő után a gyárudvaron beszélgettünk. Kiderült, hogy éppen aznap délután megy focizni, s van nála egy labda is. Passzolgatni kezdtünk, de rosszul lőtte meg a labdát, és betörte az egyik irodai ablakot, és még eltalált egy számítógép-monitort is. A...

Tovább a teljes cikkhez

A törvényben olvastam, hogy kollektív szerződésben a gondatlan károkozás esetére a munkavállaló kártérítési felelősségének mértékét nyolchavi távolléti díj összegére is fel lehet emelni. Ez azt jelenti, hogy minden károkozás esetén a munkavállaló akár nyolchavi...

Tovább a teljes cikkhez

Egy munkavállalónk - feltehetően valótlan tartalmú számlák benyújtásával - a társaságunknak kárt okozott. Mivel nem jelentős összegről volt szó, nem akartuk nagyon feszegetni az ügyet, nem is vizsgáltuk részletesen, hogy valóban milyen körülmények között zajlott az...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére