Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Gyorshajtási bírság átvállalása a munkavállalótól

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2011. július 18. (Munkaügyi Levelek (volt Munkaadói Levelek) 55. szám, 1062. kérdés)

Kérdés: Teherfuvarozó vállalkozásként sok esetben kerülünk olyan helyzetbe, amikor a munkavállaló sofőrjeinket gyorshajtás miatt megállítják, és a közúti közlekedésről szóló törvény megsértése miatt helyszíni bírsággal sújtják. Jellemző, hogy a kamionokat a bírság megfizetéséig nem is engedik tovább, a munkavállalónál viszont nincs elegendő pénz a befizetéshez. Így általában elutaljuk a bírság összegét - ami akár több százezer forint is lehet - annak érdekében, hogy a szállítmány ne álljon, és elkerüljük a komoly késedelmi kötbéreket. Milyen módon lehet a gyorshajtás miatt kifizetett összegeket visszakövetelni a munkavállalótól? Ez a munkavállalói kártérítési felelősség körébe tartozik?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]közúti forgalomban menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel vehetnek részt - menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel igazolja, a közigazgatási bírságot a használatba vevő személlyel (a munkavállalóval) szemben kell kiszabni [Kkt. 21/A. § (2) bek.]. A nyilatkozatnak (menetlevélnek, illetve fuvarlevélnek) tartalmaznia kell: - a gépjármű hatósági jelzését, - a természetes személy üzemben tartó és használatba vevő nevét, születési idejét, születési helyét, lakcímét, nem természetes személy üzemben tartó (munkáltató) és használatba vevő esetén annak megnevezését és székhelyének (telephelyének) címét, valamint - azon időszak megjelölését, amelyre a gépjármű használatát a használatba vevő (munkavállaló) az üzemben tartótól (munkáltatótól) átvette. A fentiek szerint az első esetben a munkáltató, míg a második esetben a munkavállaló lesz a bírság megfizetésére kötelezett. Az eset jogi minősítése álláspontunk szerint attól függ, hogy kivel szemben folyik le az eljárás. Ha a munkáltatóval szemben szabják ki a bírságot, akkor a munkavállalótól a munkajogi szabályok szerint követelhető kártérítés, mivel a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik [Mt. 166. § (1) bek.]. Ez azt is jelenti, hogy csak szándékos károkozás esetén lesz köteles a teljes kárt megtéríteni a munkavállaló (Mt. 168. §). Ettől eltérően, ha a munkavállalóval szemben szabják ki a bírságot,[…]

Figyelmébe ajánljuk

Alkalmazottunk ellenszolgáltatás nélkül írásban felmondott egy tartós bérleti szerződést, holott megelőzőleg képviseleti jogosultsága megszűnt. A tartós bérleti szerződés célja a bérelt (lízingelt) vagyontárgy - egy személyautó - feletti tulajdonjog megszerzése volt....

Tovább a teljes cikkhez

Utazási iroda vagyunk. Egy munkavállalónk munkaköri kötelezettsége az utazás előlegének átvétele, annak külön számlatömbben bevételezése, befizetése az utazási iroda bankszámlájára, és a befizetési bizonylat elhelyezése az utas mappájában. A munkavállaló több...

Tovább a teljes cikkhez

Munkavállalóink kiküldetéseik alkalmával bankkártyát kapnak, hogy a felmerülő költségeket arról fizessék ki. Egyik dolgozónk viszont elveszítette a kártyát, és mire észrevette, hogy nincs nála, már jelentős összeget vettek fel róla. Ilyen esetben hogyan tudjuk...

Tovább a teljes cikkhez

Egyik dolgozónk a munkavégzéshez átvett szerszámkészletből a fúrógépet az építkezésen leejtette, és az teljes mértékben összetört. Emiatt új gépet kellett rendelnünk, ami 200 000 Ft-ba került. A dolgozótól ilyen esetben ugye a teljes 200 000 Ft megtérítését...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére