Szakmunkástanuló – juttatások a gyakorlati képzés keretében


A tanulók részére milyen juttatásokat adhat a gyakorlati képzésről gondoskodó egyéni vállalkozó? A tanuló gyakorlati képzésével összefüggésben a foglalkoztatónak van-e az APEH felé valamilyen adatszolgáltatási kötelezettsége?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2008. november 3-án (9. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 172

[…] illeti meg. Kedvezményes étkeztetés keretében a gazdálkodó szervezet a gyakorlati képzési napokon napi egyszeri kedvezményes étkezést vagy étkezési költségeihez történő természetbeni hozzájárulást (pl. étkezési utalvány, csekk) teljesít, amelynek értéke el kell, hogy érje a dolgozóknak juttatott étkezési hozzájárulás – az Szja-tv-ben meghatározott – adómentes összegét. Útiköltség-térítés jár a tanulónak a lakóhelyéről vizsgára, szakmai vizsgára, illetőleg beszámolóra és visszautazásához, ha annak helye az állandó gyakorlati képzési helyen kívül található. Szintén útiköltség-térítés illeti meg a tanulót, ha a gyakorlati képzésre az állandó gyakorlati képzési helyen kívül kerül sor. Útiköltség-térítés nyújtható a gazdálkodó szervezet döntésétől függően a tanulónak a lakóhelyéről az állandó képzési helyére és vissza utazásához, ha az helyi tömegközlekedési eszközzel nem érhető el. Amennyiben a gyakorlati képzésre az állandó gyakorlati képzési helyen vagy a gazdálkodó székhelyén kívül kerül sor, a tanuló jogosult napi háromszor étkezésre, szállásra, valamint utaztatásra. A tanuló az Sztv. szerinti említett juttatásokra tanév kezdőnapjától jogosult. Az említett kötelező juttatásokon túl a gazdálkodó szervezet a tanulót a gyakorlati képzés során elért eredménye alapján jutalomban, prémiumban, továbbá szociális támogatásban részesítheti. A Szaktv. alapján a szakképzési hozzájárulás teljesítésénél elszámolhatja a gyakorlati képzés szervezője a tanulónak a jogszabály […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.