Egészségügyi szolgáltató mint duális képzőhely


Egyházi fenntartásban lévő egészségügyi szolgáltató intézményünk az Szkt. 82. §-ának (2) bekezdése, valamint a 12/2020. Korm. rendelet 245. §-ának (1) bekezdése alapján a duális képzőhely nyilvántartásába vételéhez nyújtott be kérelmet az illetékes kamarához annak érdekében, hogy gyakorlati képzőhelyként az egészségügyi szakképzésben részt vevő, ágazati vizsgát tett tanulókat, a felnőttképzésben részt vevőt a képzési program szerinti gyakorlati órák teljesítéséhez fogadni tudja. Intézményünk költségvetésében a szakképzési munkaszerződések fedezete nem áll rendelkezésre (munkabér, egyéb juttatások). Kizárólag szakképzési munkaszerződéssel van lehetőség arra, hogy intézményünkben mint gyakorlati képzőhelyen, a képzési program szerinti gyakorlatokat teljesíthesse a tanuló/felnőttképzésben részt vevő? Van-e más lehetőség a szakképzési munkaszerződésen kívül arra, hogy az ágazati vizsgát tett tanuló/felnőttképzésben részt vevő a szakmai gyakorlatát intézményünknél teljesíthesse? Ebben az esetben alanya-e a szakképzési hozzájárulásnak az egyházi fenntartású egészségügyi szolgáltató intézmény? Mint egyházi fenntartású egészségügyi intézmény, mentesül-e intézményünk a szakképzési hozzájárulás bevallása és megfizetése alól? Jogosult-e intézményünk az Szkt. 107. §-ának (4) bekezdése alapján adó-visszaigénylés keretében a szakképzési munkaszerződésből eredő költségeit érvényesíteni?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2021. október 12-én (219. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4264

[…] e törvényben meghatározott juttatások nyújtására. Szakképzési munkaszerződés köthető a teljes szakirányú oktatás időtartamára, vagy évente egy alkalommal 4-12 egybefüggő hétre (az egybefüggő szakmai gyakorlatra).E rendelkezésekből kitűnik, hogy a jogalkotó a duális képzőhelyen történő szakirányú oktatás keretfeltételeinek meghatározására a szakképzési munkaszerződés jogintézményét szánta, elsődlegesen amiatt, mert a szakmai oktatás során az oktatással szorosan összefonódó munkavégzésre kerül sor, amelyért a tanulót ellenértéknek kell megilletnie. A szakképzési munkaszerződés biztosítja továbbá, hogy a felek egymás iránti részkötelezettségei pontosan rendezhetők legyenek. A törvény nem tartalmaz a fentiektől eltérő vagy kivételes szabályt, ami azt jelenti, hogy a szakmai oktatásra - ha arra duális képzőhelyen kerül sor - szakképzési munkaszerződés kötése kötelező. Ebből következően abban az esetben, ha a duális képzőhelynek nincs forrása arra, hogy a szakképzési munkaszerződésből folyó kifizetési kötelezettségeit finanszírozza, nem vállalhatja a tanulók foglalkoztatását és oktatását.Szakképzési hozzájárulást köteles fizetni az Szkt. 105. §-ának (1) bekezdése szerint a Pp. 7. §-ának (1) bekezdésében felsorolt minden gazdálkodó szervezet, így köztük minden gazdasági társaság, a jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, alapítvány is. Az Eütv. 3. §-ának f) pontja szerint egészségügyi szolgáltatónak minősül - a tulajdoni formától és fenntartótól függetlenül - az egészségügyi szolgáltatás nyújtására működési engedély alapján jogosult jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek, illetve egyéni egészségügyi vállalkozók összessége. E rendelkezés alapján első megközelítésben az egészségügyi szolgáltatók is kötelesek szakképzési hozzájárulást fizetni.Az Szkt. 105. §-a (2) bekezdésének 10. pontja alapján ugyanakkor nem terheli szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettség az Eütv. 3. §-ának f) pontjában meghatározott egészségügyi szolgáltatót - feltéve, hogy az egészségbiztosítási szervvel szerződést kötött, és nem költségvetési szervként működik - az Eütv. 3. §-ának e) pontjában meghatározott, részben vagy egészében az államháztartás terhére támogatott egészségügyi közszolgáltatás ellátásával összefüggésben őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapja után. Ha a kérdésben szereplő egyházi fenntartásban lévő egészségügyi szolgáltató intézmény az előzőekben leírt feltételeknek megfelel, az intézményt terhelő szociális hozzájárulási adó alapja után nincs szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettség az Eütv. 3. §-ának e) pontjában meghatározott, részben vagy egészében az államháztartás terhére támogatott egészségügyi közszolgáltatás ellátásával összefüggésben.Az előző rendelkezéstől függetlenül az Szkt. 105. §-ának (3) bekezdése kimondja, hogy nem keletkezik szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettség, ha a szakképzési hozzájárulásra kötelezettet szociálisadó-fizetési kötelezettség nem terheli. A Szocho-tv. 5. §-a (1) bekezdésének e) pontja értelmében pedig nem keletkezik szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettsége - kizárólag e tevékenysége, jogállása alapján szerzett jövedelme tekintetében - a kifizetőnek az Szkt. 83. §-ának (1) bekezdése szerinti […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.