Egyetemleges felelősség - nem zárható ki több munkáltató által létesített munkaviszonyban


A munkavállaló több munkáltató által létesített atipikus munkaviszonyban áll. A két munkáltató egyfelől a munkaszerződésben kifejezetten rögzítette, hogy csak az egyikük fizeti a munkabért, másfelől külön szerződésben kifejezetten megállapodtak abban, hogy a másik munkáltató semmilyen módon nem tehető felelőssé, ha a munkavállaló bármely oknál fogva nem vagy nem megfelelő összegű munkabért kap. Felülírhatják-e ezáltal a munkáltatók az Mt. 195. §-a (3) bekezdésének azon szabályát, miszerint a munkáltatók a munkavállaló munkajogi igényével kapcsolatban egyetemlegesen felelnek?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2023. június 6-án (245. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4698

[…] hogy a munkáltatók a munkavállaló munkajogi igényével kapcsolatban egyetemlegesen felelnek. Eszerint, ha a munkabér fizetésére köteles munkáltató nem vagy nem megfelelő összegben fizeti meg a munkabért, a munkavállaló az ebből eredő igényét akár e munkáltatóval, akár a másikkal szemben is érvényesítheti. Az Mt. 213. §-ának b) pontja úgy rendelkezik, hogy az Mt. 195. §-ának (3) bekezdésétől sem a felek megállapodása, sem kollektív szerződés nem térhet el, ezért megállapítható, hogy nem érvényes a két munkáltató olyan tartalmú megállapodása, amelyben kifejezetten abban állapodtak meg, hogy a munkabér megfizetésére […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.