"Nők 40" nyugdíjfolyósítás és a közalkalmazotti jogviszony fennállása


A 269/2022. Korm. rendelet lehetővé teszi a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek továbbfoglalkoztatását 2022. szeptember 1. és 2023. augusztus 31. között. Egy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott óvodapedagógusunk 2021. augusztus 16-án jogosultságot szerzett a nők negyvenéves jogosultsági idővel megszerezhető nyugdíjára, de még nem igényelte. Jelenleg is dolgozik közalkalmazottként 2023. július 31-ig. Megigényelheti és folyósíthatják-e a nyugdíját 2022. december 1-jétől, és vele párhuzamosan foglalkoztatható-e közalkalmazottként (mint "visszafoglalkoztatott" nyugdíjas) annak ellenére, hogy közalkalmazotti jogviszonya majd csak 2023. július 31-én szűnik meg? Ha igen, és a későbbiekben a kormányrendelet korábban hatályát veszti, a nyugdíjas közalkalmazottnak a hatályvesztéstől kezdődően szüneteltetnie kell-e a nyugdíj folyósítását addig, amíg a közalkalmazotti jogviszonya fennáll?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2022. december 20-án (238. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4587

[…] 12. hónap utolsó napjáig nem szüneteltethető az ellátás folyósítása, ha a 268/2022. Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése szerinti jogviszonyban álló személy ellátását 2022. augusztus 31. napját követő kezdő időponttól állapítják meg.A 269/2022. Korm. rendelet 1. §-a ugyanakkor kimondja, hogy a 268/2022. Korm. rendelet nem alkalmazandó, ha az abban meghatározott jogviszony nem szociális, gyermekvédelmi vagy gyermekjóléti szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál, vagy köznevelési vagy szakképző intézményben áll fenn. Ebből az következik, hogy az ismertetett rendelkezések csak azokra a személyekre vonatkoznak, akik szociális, gyermekvédelmi vagy gyermekjóléti szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál, vagy köznevelési vagy szakképző intézményben dolgoznak. Erre figyelemmel a közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott óvodapedagógus is a fentebb ismertetett rendelkezések hatálya alá tartozik.Ha a kérdésben szereplő közalkalmazott 2022. de­cember 1-jétől részesül öregségi nyugdíjban a nők negyven év jogosultsági idővel igénybe vehető kedvezményes öregségi nyugdíjára irányadó szabályozás szerint [Tny. 18. § (2a)-(2d) bek.], az a munka mellett is megilleti egészen a jogviszonyának kérdésben jelzett megszűnéséig, azaz 2023. július 31-ig. Ebből következően a közalkalmazott valóban "megigényelheti" az öregségi nyugdíjat, és azt folyósítani is fogják részére a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján 2022. december 1-jétől, és emellett továbbra is dolgozhat közalkalmazotti jogviszonyban. Megjegyzendő továbbá, hogy mivel a 268/2022. Korm. rendelet 2. §-a (1) bekezdésének b) pontja értelmében az ellátás kezdő időpontját követő 12. hónap utolsó napjáig nem szüneteltethető az ellátás folyósítása, ha […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.