Nyugdíjasok foglalkoztatása nyugdíj-szüneteltetés nélkül


Kérdésünk azon új kormányrendeletekhez kapcsolódik, amelyek a nyugdíjasok nyugdíj-szüneteltetés nélküli továbbfoglalkoztatását részletezik. Egy kerületi gazdasági működtetésű központ (GMK) a kerület szociális és köznevelési intézményei részére gazdasági, pénzügyi és munkaügyi feladatokat lát el. A GMK mint ezen intézmények működtetője foglalkoztathat-e nyugdíjasokat nyugdíj-szüneteltetés nélkül a 2022. szeptember 1. és 2023. augusztus 31. közötti időszakban?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2022. szeptember 27-én (234. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4503

[…] jogviszony mellett - például közalkalmazotti jogviszonyban, köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban áll [268/2022. Korm. rendelet 1. § (1) bek. a) és i) pont]. E rendelkezés hatályát ugyanakkor a jogalkotó jelentősen szűkíti, mivel felhatalmazást ad arra, hogy a kormány rendeletben határozhassa meg a 268/2022. Korm. rendeletben felsorolt jogviszonyok vonatkozásában azokat az eseteket, amelyek tekintetében a fentiek nem alkalmazandók [268/2022. Korm. rendelet 1. § (4) bek.]. A 269/2022. Korm. rendelet 1. §-a mindezek alapján kimondja, hogy a 268/2022. Korm. rendelet nem alkalmazandó abban az esetben, ha az abban meghatározott jogviszony nem szociális, gyermekvédelmi vagy gyermekjóléti szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál, vagy köznevelési vagy szakképző intézményben áll fenn. Ebből az következik, hogy a 268/2022. Korm. rendelet csak azokra a személyekre vonatkozik, akiknek a jogviszonya kifejezetten szociális, gyermekvédelmi vagy gyermekjóléti szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál, vagy köznevelési vagy szakképző intézménnyel áll fenn. Azaz e szolgáltatók, intézmények és hálózatok egyike a munkáltatójuk. Mindezekre tekintettel megítélésünk szerint a két kormányrendelet értelmezése nyomán arra következtethetünk, hogy azokra a személyekre, akik a kérdésben jelzett kerületi GMK alkalmazásában állnak, még akkor sem alkalmazandóak a 268/2022. Korm. rendelet rendelkezései, […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.