Alkotói szabadság pedagógusoknak


Az Nkt. szerint a pedagógusok számára lehetőség van "alkotói szabadság" igénybevételére. Egy alapfokú művészeti iskola igazgatóhelyetteseként dolgozom. Igénybe vehetem-e a szabadságot, mi ennek az eljárása, és ez esetben le kell-e mondanom a vezetői megbízásomról?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2022. június 7-én (229. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4424

[…] értelmezése alapján az a következtetés vonható le, hogy-a munkáltató mérlegelési jogkörében biztosíthat alkotói szabadságot a törvényi feltételeknek - a legalább Pedagógus II. fokozatba besorolásának, a korábbi esetleges alkotói szabadságtól eltelt 10 évnek, és a kutatási, továbbképzési cél fennállásának - való megfelelés esetén,-a vele jogviszonyban álló, pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott vagy munkavállaló számára.A kutatási és továbbképzési cél mibenlétéről indokolt nyilatkoztatni a jelentkezőt, illetve egy írásba foglalt munkaprogramot kérni, amely leírja a célokat és a megvalósítás tervezett ütemezését. Ezenfelül a munkáltatói mérlegelés körébe elsődlegesen az a szempont tartozik, hogy a kérelmező pedagógus-munkakörének ellátását távolléte alatt a munkáltató hogyan tudja biztosítani.Nincs olyan szabály, amely kötelezővé tenné, hogy ilyen esetben a pedagógusnak le kell mondania a vezetői megbízásáról. Ezt elsődlegesen a vezetővel (intézményvezető esetén a fenntartóval) megállapodással célszerű rendezni. Elképzelhető, hogy a munkáltatónak ahhoz fűződik érdeke, hogy továbbra is a vezetői feladatok ellátására kerüljön sor. A 326/2013. Korm. rendelet 20. §-ának (1) bekezdése szerint az alkotói szabadság a munkáltató engedélye alapján vehető igénybe, tehát lehet, hogy a munkáltató nem fog hozzájárulni […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.