Esedékesség évét megelőző időszakra járó szabadság kiadása


Az Mt., a Kjt. és a Kttv. egyaránt szabályozza a szabadság kiadásának rendjét, miszerint a tárgyévre megállapított szabadságot esedékességének évében kell kiadni. Önkormányzatunk intézményeinél előfordul, hogy mégsem kerül teljes egészében kiadásra a megállapított összes éves szabadság, és több évre visszamenőleg, évente pár napot görgetnek. Ajogszabály azt is leírja, hogy ezek a megmaradt napok a jogviszony megszűnésekor megválthatók. A 2017-ben (vagy korábbi években, illetve azt követő években) ki nem adott szabadság kiadható-e 2022-ben, ezzel is csökkentve a jogviszonymegszűnéskor a megváltandó napok számát?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2022. június 7-én (229. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4421

[…] 123. §), amely a Kjt. hatálya alatt is alkalmazandó, és ezt a rendelkezést tartalmazza a Kttv. 104. §-a is. A tárgyévi kiadás elmaradása esetén a szabadsághoz való jog nem szűnik meg, hanem azt az általános munkajogi elévülési időn, azaz három éven belül továbbra is lehet követelni [Mt. 286. § (1) bek., Kttv. 192. § (1) bek.].Megjegyezzük, hogy az elévülést megszakítja a kötelezett elismerése. Az elévülés megszakadásával az elévülési idő újrakezdődik [Ptk. 6:25. § (1) bek. a) pont, Kttv. 192. § (7) bek.]. Tehát ha a három évvel korábbi időszakról származó szabadságot a munkáltató nyilvántartja, "görgeti", a bérlapon vagy a munkaidő-nyilvántartásban feltünteti, azzal elismeri e kötelezettségét, és ezzel megszakítja az elévülést. Ahogyan arra a kérdés is utal, a szabadság pénzbeli megváltására csak a jogviszony megszűnésekor kerülhet sor (ekkor ez kötelező is), ám egyéb esetben nem. Akkor sem, […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.