Polgármester hozzátartozója - munkavállalás az önkormányzatnál


Települési önkormányzat főállású polgármesterének közeli hozzátartozója lehet-e az önkormányzat által elnyert pályázatban megbízási szerződéssel foglalkoztatott? (Végzettsége megfelelő, és másodállás lenne.) Fennáll-e ilyen esetben az összeférhetetlenség? Illetve ezen személy a pályázaton kívül az önkormányzatnál másik megbízási szerződéssel foglalkoztatható? Ezzel így kétféle megbízási szerződése lenne (4-4 órában a főfoglalkozása mellett).


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2022. május 17-én (228. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4412

[…] 72. §-ának (4) bekezdéséből következően a polgármester - nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja [Mötv. 36. § (1) bek.]. E szabály az a minimumstandard, amely minden képviselőtől, valamint a polgármestertől is elvárható alapkövetelmény.Megítélésünk szerint az a helyzet, mely szerint az önkormányzattal megbízási jogviszonyban álló személy a polgármester közeli hozzátartozója lenne, felvetheti az Mötv. 36. §-a (1) bekezdésének sérelmét, tekintettel arra, hogy az önkormányzat mint megbízó nevében az aláíró fél általában a polgármester, és általában egyben ő a havi, időszaki teljesítést igazoló személy is a megbízó részéről. A megbízott által teljesített feladatok minőségének, mennyiségének objektív megítélése pedig megkérdőjelezhető lehet, ha egy közeli hozzátartozója a megbízó, illetve az elvégzett feladatok teljesítésének az igazolója. Figyelemmel kell lenni továbbá az Áht. és a 368/2011. Korm. rendelet vonatkozó szabályaira is, amely szerint például kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy a maga javára látná el [368/2011. Korm. rendelet 60. § (2) bek.].Hangsúlyozzuk, hogy nem ismerjük a konkrét körülményeket, így például a kérdéses megbízási jogviszonyok típusait […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.