Külföldi hozzátartozó halála mentesít a munkavégzési kötelezettség alól
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 93. számában (2013. november 18.), 1801. kérdésszám alatt

Kérdés: Hogyan alkalmazzuk az Mt. 55. §-a (1) bekezdésének f) pontját abban az esetben, ha a munkavállaló elhunyt egyenes ágbeli rokona külföldi állampolgár (EU-tagállambeli), tehát a halotti anyakönyvi kivonata külföldi? Elég a nyilatkozata, vagy fordíttatni kell a halotti anyakönyvi kivonatot? Megilleti-e a két nap?
Válasz (részlet): […]§-ának (4) bekezdése szerint a munkáltató és a munkavállaló kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról tájékoztatni, amely az e törvényben meghatározott jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges. Ebben az esetben a munkavállaló köteles a munkáltatót tájékoztatni a hozzátartozói kapcsolat minőségéről, valamint a halál tényéről. Ennek igazolására nézve az Mt. nem ír elő semmiféle követelményt, tehát lényegében a munkáltatón múlik, megelégszik-e a munka­vállaló jognyilatkozatával, vagy azon túlmenően bekér-e[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére