Költségviselési megállapodás home office esetén


Mivel az Mt. 51. §-ának (2) bekezdését az eltérő megállapodásokkal foglalkozó 57. § nem tartalmazza, így jól értem-e, hogy a felek érvényesen állapodhatnak meg abban, hogy a home office keretében történő munkavégzés helyéről és az ennek során használt berendezésről, számítástechnikai jellegű szükségletekről (ide nem értve a munkáltató által biztosított számítástechnikai eszközöket) a munkavállalónak kell gondoskodnia, vállalva az ezzel kapcsolatos minden költséget (pl. internet-előfizetés díja)? Van-e még mindig éles határ a home office és a távmunka között? [A felek által kétoldalú megállapodásban megállapodott (részbeni) home office-ra gondolok elsősorban, tehát nem a munkáltató által szabályzattal előírt otthoni munkavégzésről.]


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2022. február 8-án (224. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4349

[…] azonban kifejezetten lehetővé teszi néhány esetben, hogy a felek eltérjenek a törvényi szabályoktól. A munkaszerződés vonatkozásában ilyen általános eltérési engedély az, hogy a munkaszerződés - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az Mt. Második Részében foglaltaktól, valamint munkaviszonyra vonatkozó szabálytól a munkavállaló javára eltérhet [Mt. 43. § (1) bek.]. Hasonló engedélyeket tartalmaznak az egyes fejezetek végén található "Eltérő megállapodás" címek, mint amilyen a hivatkozott 57. § is; ugyancsak ilyen eltérési engedélyek találhatók néhány esetben a normaszövegbe építve - mint az 51. § (1) bekezdésében is, ami lehetővé teszi a feleknek az abban való megállapodást, hogy a munkavállaló, és ne a munkáltató legyen köteles gondoskodni a munkavégzéshez szükséges feltételekről.Az viszont, hogy az Mt. 57. §-a nem tartalmaz az Mt. 51. §-ára történő utalást, nem azt jelenti, hogy attól a szabálytól bárhogyan el lehet térni, hanem azt, hogy az általános eltérési szabályok irányadók, azaz a munkavállaló javára történő eltérés a megengedett. Ebből következően a felek jogszerűen megállapodhatnak abban, hogy a home office keretében történő munkavégzés helyéről és az ennek során használt berendezésről, számítástechnikai jellegű szükségletekről a munkavállaló legyen köteles gondoskodni. Ugyanakkor a munkavállaló […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.