Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Köztisztviselői illetményalap és alapilletmény - a változásuk közti különbség

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2018. május 7. (Munkaügyi Levelek 164. szám, 3258. kérdés)

Olvasói kérdés Polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő vagyok. 2018. február 28-án "soros előrelépés" keretében átsorolt a munkáltatóm I. besorolási osztály 8-as fokozatból 9-es fokozatba. A képviselő-testület 2018. március 8-án elfogadott egy rendeletet, amely tartalmazza, hogy a köztisztviselőket illetményeltérítés illeti meg, teljesítményértékelés alapján 2018. január 1-jétől visszamenőlegesen. A munkáltatóm azt mondta, hogy nekem csak 2018. március 1-jétől tudja elvégezni az illetményemelést, mert a visszamenőleges emelés nem illet meg a magasabb illetménnyel. Tájékoztatása szerint a január-február hónapra járó különbözetet majd egy hóközi számfejtésként egyéb jogcímen fogom megkapni. Jogos-e, hogy nem illet meg a visszamenőleges (magasabb) összeg január-február hónapra, mivel a képviselő-testületi döntés később született, miután engem már törvény szerint át kellett sorolni a magasabb kategóriába?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]számított illetmény, a magasabb és az alacsonyabb illetmény különbözetét a munkáltató utólag köteles részükre kifizetni.Ugyanakkor a Kttv. 133. §-ának (3)-(4) bekezdése szerinti alapilletmény-eltérítéstől - amelyet a Kttv. 226. §-ának (1) bekezdése alapján a köztisztviselőkre is alkalmazni kell - meg kell különböztetnünk az előzőekben kifejtett magasabb összegű alapilletmény megállapításától. A Kttv. 133. § (3)-(4) bekezdése szerinti, a köztisztviselő tárgyévet megelőző évi minősítése, ennek hiányában teljesítményértékelése alapján járó alapilletmény-eltérítés megállapítására a hivatali szervezet vezetője, azaz a polgármesteri hivatal jegyzője és nem a képviselő-testület a jogosult. Az adott tárgyévre történő alapilletmény-eltérítés megállapítása jegyzői mérlegelési jogkörbe tartozik, arról a képviselő-testület nem dönthet rendelettel. A Kttv. 133. §-ának (3) bekezdése alapján a tárgyévre vonatkozóan a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét - a hivatali szervezet vezetője esetében a kinevezésre jogosult - december 31-ig terjedő időszakra legfeljebb 50%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg. Az eltérítésről a hivatali szervezet vezetője minden év február 28-áig dönt. Az alapilletmény-eltérítés tehát nem alanyi jogon illeti meg a köztisztviselőket. A Kvtv. és a Kttv. együttes alkalmazásával az alapilletmény és az eltérítést megelőző illetmény különbözetét 2018. január 1-jére visszamenőleg meg kell állapítani, és[…]

Figyelmébe ajánljuk

Kórházban, sterilizálóban segédasszisztensi munkakörben dolgozó közalkalmazottat, aki óvónőképző szakközépiskolában 1981-ben szerzett érettségivel rendelkezik, melyik fizetési osztályba kell besorolni?

Tovább a teljes cikkhez

Azokat a pedagógusokat, akik 7 évvel állnak nyugdíj előtt, 2017. január 1-jén minősítés nélkül Pedagógus II. fokozatba kellett sorolni a jogszabály erejénél fogva. Kérdésem, hogy a hét évre vonatkozó 2016. szeptember 1-jei dátum az idő előrehaladásával évente...

Tovább a teljes cikkhez

A Kjt. hatálya alá tartozó szociális gondozót és falugondnokot általános iskolai végzettséggel vesszük fel. A besorolásukhoz minden munkaviszonyt - ahol eddig dolgoztak - figyelembe kell venni, ami nem a Kjt. alá tartozott (pl. kft.-nél és téesznél munkaviszony,...

Tovább a teljes cikkhez

Önkormányzati fenntartású konyhára főzőnőt szeretnénk kinevezni, közalkalmazotti jogviszony keretében. Iskolai végzettsége: szakközépiskolai érettségi, képesített kereskedő (2000. 10. 26.), OKJ 51786206 kereskedő-boltvezető (2003. 02. 15.). Eddig csak az Mt. hatálya alá...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére