Munkavállaló képzésre kötelezése
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 100. számában (2014. április 28.), 1953. kérdésszám alatt

Kérdés: A régi Mt. 103. §-ának (4) bekezdése kimondta: "A munkavállaló - munkabérének és költségeinek megtérítése mellett - köteles a munkáltató által kijelölt tanfolyamon vagy továbbképzésen részt venni, és az előírt vizsgákat letenni, kivéve ha ez személyi vagy családi körülményeire tekintettel reá aránytalanul sérelmes." Az új Mt.-ben ilyen szabályt nem találtam, jelent ez tényleges változást?
Válasz (részlet): […]a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatni, azaz erre utasítást adni. A képzésben való részvétel ebből a szempontból munkavégzésnek minősül, és idejére ezért munkabér jár a munkavállalónak. Ezenfelül az Mt. 51. §-ának (2) bekezdése szerint a munkáltató köteles a munkavállalónak azt a költségét is megtéríteni, amely a munkaviszony teljesítésével - beleértve a képzésben való részvételt is - indokoltan merült fel.A tanulmányok folytatásának másik esete, ha erre a munkáltató és a munkavállaló megállapodása alapján kerül sor. A megállapodás szólhat csak a tanulmányok folytatására, de köthető tanulmányi szerződés (Mt. 229. §) is, amely alapján a munkáltató a munkavállalónak támogatást nyújt. Az első esetben[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére