Bérpótlékszámítás alapja
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 79. számában (2013. január 7.), 1536. kérdésszám alatt

Kérdés: Az Mt. 139. §-ának (2) bekezdése szerint a bérpótlék számítási alapja - eltérő megállapodás hiányában - a munkavállaló alapbére. Az EBH 2003.973 számú határozat szerint ez a szabály diszpozitív, eltérést engedő szabály, így az nem ütközik az Mt. rendelkezéseibe, ha a felek megállapodnak, hogy a bérpótlék számítási alapja az alapbérnél alacsonyabb összegű bér. Mit, illetve milyen összeget jelent(het) az alapbérnél alacsonyabb összegű bér, van-e legalsó határ, és az ilyen megállapodás valamennyi bérpótlékra nézve alkalmazható-e (éjszakai, vasárnapi, rendkívüli munkavégzésért járó pótlékra egyaránt), ha igen, azt külön kell-e részletezni a megállapodásban?
Válasz (részlet): […]megállapodás semmis [Mt. 27. § (1) bek.]. Így megállapodás útján nem lehet a pótlékot olyan módon szabályozni, hogy az eredeti funkcióját - azaz az általánostól eltérő munkavégzés miatti többletdíjazást - elveszítse; ilyen lenne például a pótlékalap egy forintban történő meghatározása.Amennyiben a felek a munkaszerződésben vagy a kollektív szerződésben[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére