Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Károkozás külföldön

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2010. augusztus 9. (Munkaügyi Levelek (volt Munkaadói Levelek) 39. szám, 768. kérdés)

Kérdés: Cégünk egy munkatársát rendszeresen kiküldi külföldi leányvállalataihoz munkavégzés céljából. Az egyik ilyen kiküldetés alatt a munkavállaló a vállalati gépkocsival balesetet okozott, az érintett külföldi személy kártérítési igénnyel lépett fel a cégünkkel szemben. Szeretnénk megtudni, hogy a kiküldetés ideje alatt egy esetleges baleset miatt bekövetkező vagyoni kártérítési felelősség hogyan oszlik meg a munkavállaló és a munkáltató között? A külföldi kiküldetés teljes időtartama a kártérítés szempontjából beleszámít-e a munkaidő fogalmába? Átháríthatjuk-e a kárt a munkavállalóra?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]személlyel szemben, annak az államnak a joga az irányadó, ahol a baleset történt. A munkáltatói vagy a munkavállalói kártérítési kötelezettség fennállását az dönti el, hogy a kárt a munkaviszonnyal összefüggésben okozta-e a munkavállaló. A magyar jog [Ptk. 348. § (1) bekezdés] ilyen esetekre azt rögzíti, hogy ha az alkalmazott a munkaviszonyával összefüggésben okoz harmadik személynek kárt, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a károsulttal szemben a munkáltató felelős. Ez az ún. alkalmazottért való kárfelelősség. A gépkocsivezetés során okozott baleset akkor állhat a munkaviszonnyal összefüggésben, ha például teherautó-vezetőről van szó, aki a munkáltatója által ellátott tevékenységben vesz részt, ennek keretében végez munkát. A külföldi kiküldetés során, ha például a munkavállaló céges autóval tartott a külföldi leányvállalathoz, vagy az autót a külföldi munkavégzése során használta, ez az összefüggés szintén megállapítható. Míg ha a munkavállaló a hétvégén autót bérelt, hogy kirándulást tegyen a külföldi országban, az már nem tartozik a munkavégzése körébe. Mindig az adott összes körülményt, a teljes tényállást kell vizsgálni e kérdés eldöntésénél, s ez külföldi jogok esetében is hasonló elvek szerint alakulhat. Ha a munkáltató felelős a külföldi harmadik személlyel szemben, akkor a kárnak a munkavállalóra való továbbhárítását illetően már a kettejük közötti munkaviszonyt rendező magyar Mt. az irányadó. Ilyen esetben a munkáltató felelőssége azért állhatott fenn a harmadik személlyel szemben, mert bizonyítást nyert, hogy a munkaviszonnyal összefüggésben[…]

Figyelmébe ajánljuk

A gyárterületről rendszeresen tűnnek el kisebb-nagyobb értékű munkaeszközök, senki sem tudja, hogyan. Az utóbbi időben olyan értéket ért el a hiány, amelyet már nem tűr el a cégvezetés, és bejelentették, hogy a következő alkalommal, ha nem lesz meg a felelős, egyenlő...

Tovább a teljes cikkhez

Könnyűipari csomagolócég vagyunk, csomagolóanyagokat állítunk össze, illetve termékeket csomagolunk. Egyik munkavállalónk a munkavégzéshez használt tűzőgépben kapcsokat cserélt, amikor egy szerencsétlen mozdulat következtében az eszközt elsütötte, és az egyik ujja...

Tovább a teljes cikkhez

Egy munkavállalónk, aki korábban szerződéskötési joggal volt felruházva, e joga megszűntét követően felmondott egy lízingszerződést. A felmondás eredményeként a társaság elesett attól a lehetőségtől, hogy tulajdont szerezzen a lízingszerződés tárgyát képező...

Tovább a teljes cikkhez

Egy sofőr munkavállaló az elmúlt hónapban két közlekedési balesetet okozott, milliós kárt okozva a munkáltatónak. Milyen lehetőségek vannak a munkavállalóval szemben az okozott kár megtérítésére? Mi történik akkor, ha felmondanunk neki, illetve ha más munkakörben még...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére