Pedagógus nemzetiségi iskolában - a pótlékokra való jogosultság


Német nemzetiségi általános iskolaként működünk. Az alsó tagozatban osztályfőnökként dolgozik egyik kolléganőnk, aki német nemzetiségi tanító diplomával rendelkezik. Vita van közöttünk arról, hogy az osztályfőnöki, illetve nemzetiségi pótlékon kívül jár-e neki idegen nyelvi pótlék is? Számít-e ebből a szempontból, hogy nem nyelvtanári, hanem tanítói diplomával rendelkezik? Ha német nyelven földrajzot is tanít 5-6. osztályban, erre jár-e az idegen nyelvi pótlék?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2011. július 18-án (55. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 1060

[…] pedagógus-munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazott pedagógusnak nemzetiségi pótlék jár, ha kisebbségi nyelvű óvodában, iskolában állandó jelleggel, kötelező órájának legalább 50%-ában kisebbségi anyanyelven nevelő-, illetve nevelő- és oktatómunkát végez. E pótlék meghatározása a Kjt. 75. § (1) bekezdése alapján történt, amely szerint végrehajtási rendelet a 69-74. § rendelkezéseiben foglaltakon túl ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel további illetménypótlékot állapíthat meg, ha ezt a munkakörbe tartozó, valamely, az általánostól eltérő munkafeltétel indokolja. Sem a törvény, sem a végrehajtási rendelet nem tartalmaz olyan szabályt, amely az idegennyelv-tudási pótlék és a nemzetiségi pótlék egymáshoz való viszonyát rendezné, a Kjt. 75. §-ának megfogalmazásából - a nemzetiségi pótléknak a törvényben meghatározottakon "túli" pótlékká nyilvánításából - pedig arra lehet következtetni, hogy a két pótlék egymás mellett is jár, amennyiben mindkettőnek, egymástól függetlenül vizsgálva, fennállnak a feltételei. Kétségtelen az is, hogy az idegennyelv-tudási pótlékot csak kifejezetten a nyelvtanári munkakör zárja ki, a nemzetiségi tanítói munkakör nem. E törvényi rendelkezés nem értelmezhető kiterjesztően, a (nemzetiségi) tanítói munkakör nem azonos a nyelvtanári munkakörrel, már csak azért sem, mivel e két munkakört egyébként a végrehajtási rendelet […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.