Keresőképtelen állapot - ha vitatja a munkáltató


Üzemünkben sajnálatos módon csoportos létszámcsökkentést kell végrehajtanunk a kereslet jelentős visszaesése miatt, ezért a döntésünkről a Munka Törvénykönyve rendelkezéseinek betartásával előzetesen írásban tájékoztattunk minden érintett munkavállalót. Többeknek a tájékoztatót sem tudjuk átadni, mivel néhány érintett keresőképtelen állományba vonult. Felmerült bennünk a gyanú, hogy ez az átlagnál magasabb arányú "lebetegedés" valószínűleg a döntésünk kézbesítésének elodázására irányul. Tehetünk-e ebben a helyzetben valamit, vagy ki kell várnunk, amíg maguktól visszajönnek dolgozni?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2011. május 16-án (52. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 997

[…] munkáltató által kezdeményezett eljárás során az OEP képviseletében az ún. ellenőrző főorvos bírálja felül a munkavállaló keresőképtelenségét. Az ellenőrző főorvos az ellenőrzés keretében széles körű jogosítvánnyal rendelkezik, amelynek során átnézheti a betegdokumentációban fellelhető adatokat, indokolt esetben magát a munkavállalót is megvizsgálhatja, mindezek alapján pedig dönthet a biztosított keresőképtelenségéről vagy keresőképességéről. A döntést követően köteles írásban értesíteni mind a munkáltatót, mind a munkavállalót, továbbá döntését köteles be is jegyezni az orvosi naplóba [102/1995. Korm. rendelet 7. § (4) bek. a)-b) pont]. Amennyiben az érintett munkavállalók további távolléte nem bizonyul indokoltnak, úgy valószínűleg az ellenőrzés erre fényt derít, és a keresőképes állapot elrendelésével a munkavállalók kénytelenek lesznek visszatérni dolgozni. Tájékoztatjuk ugyanakkor, hogy az Mt. 90. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy amennyiben a felmondási védelem (így a keresőképtelen betegség) időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a felmondási idő csak ezt követően tizenöt nap elteltével kezdődhet, ha pedig a harminc napot meghaladja, a felmondási idő ezt követően harminc nap elteltével kezdődhet. Ez a rendelkezés természetesen az […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.