Döntőbírói eljárás - alávethető-e a munkáltató?


A nálunk működő üzemi tanáccsal vitába keveredtünk; nem sikerült megállapodni az üzemi tanács működésének indokolt és szükséges költségeiben. Lefolytattuk a törvény szerinti egyeztető tárgyalást, de végül nem született egyetértés a kérdésben. Az üzemi tanács ragaszkodik ahhoz, hogy a kérdésben döntőbíró járjon el, mivel nem született megállapodás. A vezetőség viszont nem kívánja az általa meghatározott összegnél magasabb mértékben finanszírozni az üzemi tanács működését, és nem akar döntőbírót igénybe venni, mivel annak a költsége is a munkáltatót terheli. Kötelezheti-e az üzemi tanács a munkáltatót a döntőbírói eljárás igénybevételére, annak akarata ellenére?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2011. április 26-án (51. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 984

[…] felek erre vonatkozó megállapodásától függetlenül is - kötelező, ha a munkáltató és az üzemi tanács között vita alakul ki az üzemi tanács választásának, illetve működésének indokolt és szükséges költségei mértékének megállapítása körében [Mt. 197. § b) pont]. A döntőbíró döntése - amennyiben annak a felek előzetesen alávetették magukat - kollektív szerződéses megállapodásnak minősül [Mt. 198. § (1) bek.]. Az előzetes alávetés alól viszont a törvény akkor sem tesz kivételt, ha a döntőbíró eljárását egyébként kötelezővé teszi. Az egyeztető, illetve a döntőbírói eljárással kapcsolatban felmerült indokolt és szükséges költségek - eltérő megállapodás hiányában - a munkáltatót terhelik [Mt. 198. § (3) bek.]. Az üzemi tanács (üzemi megbízott) e törvényből vagy az üzemi megállapodásból származó igényének érvényesítése érdekében e törvény rendelkezései szerint munkaügyi jogvitát kezdeményezhet [Mt. 199. § (1) bek.]. Álláspontunk szerint az üzemi tanácsnak van […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.