Munkáltatói juttatás visszautasítása

Kérdés:

Visszautasíthat-e a munkavállaló bármilyen munkáltatói juttatást (munkabér, béren kívüli juttatás, céges autó)? Van-e különbség aközött, ha a munkáltató a céges autó használatára kötelezi a munkavállalót, illetve ha a céges autót pusztán mint lehetőséget kínálja fel a munkáltatónak? Jól gondoljuk, hogy szem előtt kell tartani, hogy
– a munkabérről egyoldalúan nem mondhat le a munkavállaló, tehát azt kell figyelembe venni, hogy az adott juttatás munkabérnek minősül-e, illetve
– az adott juttatás a munkavégzéshez szükséges feltételnek minősül-e, amelyet általános szabály szerint a munkáltatónak kell biztosítania?

Részlet a válaszából: […] ...hogy az utasítások – szűk kivétellel – csak a munkaidőre vonatkozhatnak. Így nem írhatja elő számára például, hogy kötelező a cégautót használnia munkába járásra; de azt igen, hogy a munkavégzés céljából azt használja, és ne mást. Utóbbi vonatkozásában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Céges gépjármű használatával kapcsolatos adatközlés

Kérdés: Céges autóinkat bizonyos munkakörben dolgozó alkalmazottaink korlátlanul használhatják. Ezt a munkaviszony létesítésekor a munkaszerződésben is rögzítjük, arról azonban, hogy éppen kinél van egy gépjármű, külön nyilvántartást eddig nem vezettünk. Nemrégiben az egyik gépjármű után közlekedési bírsággal sújtották cégünket, ám egyik munkavállalónk sem vállalta magára a kifizetést. Ebből okulva, szeretnénk úgy módosítani a munkaszerződéseket, hogy a munkavállalók kötelesek legyenek lejelenteni, pontosan ki és mikor használja a járműveket. Megtehetjük-e ezt, illetve mit javasolnak, milyen módon célszerű ezt végrehajtani?
Részlet a válaszából: […] A felek a munkaszerződést csak közös megegyezéssel módosíthatják (Mt. 58. §). Ennek megfelelően nincs akadálya annak, hogy a munkáltató valamennyi érintett munkavállaló esetében olyan tartalommal kezdeményezze a módosítást, melynek értelmében a munkavállaló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 26.

Gépkocsihasználat és utazási költségtérítés

Kérdés: Munkaköri autó esetén (ha a magánhasználat üzemanyagköltségét a munkáltató téríti), a munkavállaló részére téríthető-e a 86%-os vonat- vagy buszbérlet munkába járásra?
Részlet a válaszából: […] Munkáltatói döntés alapján bármilyen költség megtéríthető, de kötelező megtérítést ilyen esetben jogszabály nem ír elő. A 39/2010. Korm. rendelet hatálya kiterjed minden munkavállalóra, azokra is tehát, akik munkakörüknél fogva a munkáltató belső szabályzata alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 21.

Üzemi tanács részére biztosított autóhasználat

Kérdés: Az üzemi tanács részére a működésük támogatásához az üzemi megállapodás alapján a munkáltató egy autót, illetve egy bizonyos futásteljesítményig költségtérítést biztosít. Hogyan lehet ezt megtenni? Az autót el kell adni az üzemi tanácsnak, vagy valamilyen (polgári jogi) használati megállapodást, például bérleti szerződést kell kötni az üzemi tanáccsal?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató fedezi az üzemi tanács választásának, illetveműködésének indokolt és szükséges költségeit. Ennek mértékét a munkáltató és azüzemi tanács közösen állapítja meg. Vita esetén egyeztetésnek van helye (Mt.63. §). Az üzemi tanács egyes jogosítványai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 16.

Használati útmutatóban foglaltak megszegése

Kérdés: Az egyik, kizárólag egy munkavállalónk által használt cégautó károsodott. Mint utóbb kiderült, az előírt szervizelési időszakok között is sokáig kevés motorolajjal futott a jármű, és ez tönkretette a motort, amit cserélni kellett. A kár mintegy egymillió forint. Felelőssé tehető-e a munkavállaló a teljes okozott kárért, ha a gépjármű használatára vonatkozó megállapodásban nyilatkozta, hogy ismeri a szervizelési szabályokat és a gépjármű használati útmutatójában foglaltakat, amelyek közül az utóbbi tájékoztat a magas motorolaj-fogyasztásról és arról, hogy 2-3 tankolás után ellen­őrizni kell a motorolaj szintjét?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségénekvétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Amunkavállaló vétkességét, a kár bekövetkeztét, illetve mértékét, valamint azokozati összefüggést a munkáltatónak kell bizonyítania...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 10.