Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott cégautó tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Céges gépjármű használatával kapcsolatos adatközlés

Kérdés: Céges autóinkat bizonyos munkakörben dolgozó alkalmazottaink korlátlanul használhatják. Ezt a munkaviszony létesítésekor a munkaszerződésben is rögzítjük, arról azonban, hogy éppen kinél van egy gépjármű, külön nyilvántartást eddig nem vezettünk. Nemrégiben az egyik gépjármű után közlekedési bírsággal sújtották cégünket, ám egyik munkavállalónk sem vállalta magára a kifizetést. Ebből okulva, szeretnénk úgy módosítani a munkaszerződéseket, hogy a munkavállalók kötelesek legyenek lejelenteni, pontosan ki és mikor használja a járműveket. Megtehetjük-e ezt, illetve mit javasolnak, milyen módon célszerű ezt végrehajtani?
Részlet a válaszból: […]céges gépjármű használatának megkezdését, illetve befejezését akár előzetesen, akár utólagosan a munkáltató tudomására hozza. Arra az esetre azonban, ha a munkavállaló nem egyezne bele a munkaszerződés módosításába, álláspontunk szerint a kérdést a munkáltató az érintett munkaszerződések módosítása nélkül, akár egyoldalúan is rendezheti. A munkáltató a céges autó használatával összefüggésben ugyanis erre vonatkozó belső szabályzatot is kidolgozhat, és azt egyoldalúan is hatályba léptetheti. E munkáltatói szabályzatban nincs akadálya olyan rendelkezést is rögzíteni, mely valamennyi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3429

2. találat: Gépkocsihasználat és utazási költségtérítés

Kérdés: Munkaköri autó esetén (ha a magánhasználat üzemanyagköltségét a munkáltató téríti), a munkavállaló részére téríthető-e a 86%-os vonat- vagy buszbérlet munkába járásra?
Részlet a válaszból: […]helységben van a munka- és a lakóhely, de távolsági (helyközi) vagy helyi közlekedés nem vehető igénybe;- mozgáskorlátozott esetén a közigazgatási határon belüli utazás esetén is járhat, de csak ha a munkáltató erre is kiterjeszti a költségtérítést, valamint- 2015. augusztus 1-jétől akkor is, ha a munkavállalónak óvodai vagy bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermeke van.Ha a fenti esetek valamelyike áll fenn, akkor a térítés módja kétféle lehet:- általános szabály szerint a vasúti, távolsági vagy elővárosi vonat, HÉV, autóbusz, hajó vagy kompjegy, bérlet 86%-a, de mindig csak elszámolás esetén. Ha a munkavállaló nem tud bemutatni jegyet vagy bérletet, illetve erről számlát, akkor nem jár;- kivételesen a saját gépkocsival való munkába járás esetén kilométerenként 9 Ft-ot [Szja-tv. 25. § (2) bekezdés], de csak ha tömegközlekedési lehetőség nincs, vagy az csak hosszú (magának az utazásnak az idejét is meghaladó) várakozási idővel vehető igénybe, vagy ha a munkavállaló mozgáskorlátozott.A 39/2010. Korm. rendelet nincs tekintettel arra, hogy a munkavállalónak egyébként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2399

3. találat: Üzemi tanács részére biztosított autóhasználat

Kérdés: Az üzemi tanács részére a működésük támogatásához az üzemi megállapodás alapján a munkáltató egy autót, illetve egy bizonyos futásteljesítményig költségtérítést biztosít. Hogyan lehet ezt megtenni? Az autót el kell adni az üzemi tanácsnak, vagy valamilyen (polgári jogi) használati megállapodást, például bérleti szerződést kell kötni az üzemi tanáccsal?
Részlet a válaszból: […]speciális munkajogi jogintézmény, ugyanis nem rendelkezik általános jogképességgel. Munkajogi jogképessége is csak bizonyos, a törvényben meghatározott körben van; így munkajogi megállapodások alanya lehet, illetve jogvitában, érdekvitában féllé válhat, de semmilyen más területen jogképessége nem értelmezhető. Ebből a sajátos helyzetből eredően az üzemi tanács nem lehet alanya semmilyen polgári jogi szerződésnek sem; a munkajogi szerződések (megállapodások) közül pedig csak a törvényben nevesített üzemi megállapodást és bizonyos egyeztetések, konzultációk során létrejött megállapodást kötheti meg. Ebből eredően az üzemi tanáccsal a gépjármű használatára vonatkozóan nem lehet polgári jogi - azaz adásvételi, bérleti - szerződést kötni; a használatot különmegállapodásban, esetleg az üzemi megállapodásban lehet meghatározni, viszont[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. május 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1003
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Használati útmutatóban foglaltak megszegése

Kérdés: Az egyik, kizárólag egy munkavállalónk által használt cégautó károsodott. Mint utóbb kiderült, az előírt szervizelési időszakok között is sokáig kevés motorolajjal futott a jármű, és ez tönkretette a motort, amit cserélni kellett. A kár mintegy egymillió forint. Felelőssé tehető-e a munkavállaló a teljes okozott kárért, ha a gépjármű használatára vonatkozó megállapodásban nyilatkozta, hogy ismeri a szervizelési szabályokat és a gépjármű használati útmutatójában foglaltakat, amelyek közül az utóbbi tájékoztat a magas motorolaj-fogyasztásról és arról, hogy 2-3 tankolás után ellen­őrizni kell a motorolaj szintjét?
Részlet a válaszból: […]munkavállaló jegyzék (elismervény) ellenében, visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel vette át a dolgot, amelyet állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel, akkor annak megrongálódása esetén a vétkességi felelősségre megállapított szabályok szerint kell elbírálni az ügyet, de ebben az esetben a vétlenség bizonyítása a munkavállalót terheli. A speciális felelősség fennállta feltételeinek meglétét, a kár (hiány) bekövetkeztét, illetve mértékét a munkáltató bizonyítja [Mt. 169. § (1)-(3), (5) bek.]. A munkavállaló a felelősség alól akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiányt elháríthatatlan külső ok idézte elő, vagy a munkáltató a biztonságos őrzés feltételeit nem biztosította [Mt. 169. § (2) bek.]. Amennyiben a munkavállaló a járművet kizárólagosan használta, és azt elismervény (jegyzék) ellenében vette át visszaszolgáltatási (elszámolási) kötelezettség mellett, akkor a munkavállalónak kell bizonyítania, hogy a kár bekövetkeztében vétkesség nem terheli - azaz mindent szabályosan kezelt, és az olajszinteket is a használati útmutatóban foglaltak szerint ellenőrizte. Amennyiben ezt nem tudja megtenni, akkor a teljes kárért[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 893