Keresés eredménye

4 találat a megadott cégautó tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Céges gépjármű használatával kapcsolatos adatközlés
Kérdés: Céges autóinkat bizonyos munkakörben dolgozó alkalmazottaink korlátlanul használhatják. Ezt a munkaviszony létesítésekor a munkaszerződésben is rögzítjük, arról azonban, hogy éppen kinél van egy gépjármű, külön nyilvántartást eddig nem vezettünk. Nemrégiben az egyik gépjármű után közlekedési bírsággal sújtották cégünket, ám egyik munkavállalónk sem vállalta magára a kifizetést. Ebből okulva, szeretnénk úgy módosítani a munkaszerződéseket, hogy a munkavállalók kötelesek legyenek lejelenteni, pontosan ki és mikor használja a járműveket. Megtehetjük-e ezt, illetve mit javasolnak, milyen módon célszerű ezt végrehajtani?
Részlet a válaszból: […]utólagosan a munkáltató tudomására hozza. Arra az esetre azonban, ha a munkavállaló nem egyezne bele a munkaszerződés módosításába, álláspontunk szerint a kérdést a munkáltató az érintett munkaszerződések módosítása nélkül, akár egyoldalúan is rendezheti. A munkáltató a céges autó használatával összefüggésben ugyanis erre vonatkozó belső szabályzatot is kidolgozhat, és azt egyoldalúan[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3429
2. találat: Gépkocsihasználat és utazási költségtérítés
Kérdés: Munkaköri autó esetén (ha a magánhasználat üzemanyagköltségét a munkáltató téríti), a munkavállaló részére téríthető-e a 86%-os vonat- vagy buszbérlet munkába járásra?
Részlet a válaszból: […]járhat, de csak ha a munkáltató erre is kiterjeszti a költségtérítést, valamint- 2015. augusztus 1-jétől akkor is, ha a munkavállalónak óvodai vagy bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermeke van.Ha a fenti esetek valamelyike áll fenn, akkor a térítés módja kétféle lehet:- általános szabály szerint a vasúti, távolsági vagy elővárosi vonat, HÉV, autóbusz, hajó vagy kompjegy, bérlet 86%-a, de mindig csak elszámolás esetén. Ha a munkavállaló nem tud bemutatni jegyet vagy bérletet, illetve erről számlát, akkor nem jár;- kivételesen a saját gépkocsival való munkába járás esetén kilométerenként 9 Ft-ot [Szja-tv. 25. § (2) bekezdés], de csak ha tömegközlekedési lehetőség nincs, vagy az csak hosszú (magának az utazásnak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2399
3. találat: Üzemi tanács részére biztosított autóhasználat
Kérdés: Az üzemi tanács részére a működésük támogatásához az üzemi megállapodás alapján a munkáltató egy autót, illetve egy bizonyos futásteljesítményig költségtérítést biztosít. Hogyan lehet ezt megtenni? Az autót el kell adni az üzemi tanácsnak, vagy valamilyen (polgári jogi) használati megállapodást, például bérleti szerződést kell kötni az üzemi tanáccsal?
Részlet a válaszból: […]meghatározott körben van; így munkajogi megállapodások alanya lehet, illetve jogvitában, érdekvitában féllé válhat, de semmilyen más területen jogképessége nem értelmezhető. Ebből a sajátos helyzetből eredően az üzemi tanács nem lehet alanya semmilyen polgári jogi szerződésnek sem; a munkajogi szerződések (megállapodások) közül pedig csak a törvényben nevesített üzemi megállapodást és bizonyos egyeztetések, konzultációk során létrejött megállapodást kötheti meg. Ebből eredően az üzemi tanáccsal a gépjármű használatára vonatkozóan nem lehet polgári jogi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. május 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1003
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4. találat: Használati útmutatóban foglaltak megszegése
Kérdés: Az egyik, kizárólag egy munkavállalónk által használt cégautó károsodott. Mint utóbb kiderült, az előírt szervizelési időszakok között is sokáig kevés motorolajjal futott a jármű, és ez tönkretette a motort, amit cserélni kellett. A kár mintegy egymillió forint. Felelőssé tehető-e a munkavállaló a teljes okozott kárért, ha a gépjármű használatára vonatkozó megállapodásban nyilatkozta, hogy ismeri a szervizelési szabályokat és a gépjármű használati útmutatójában foglaltakat, amelyek közül az utóbbi tájékoztat a magas motorolaj-fogyasztásról és arról, hogy 2-3 tankolás után ellen­őrizni kell a motorolaj szintjét?
Részlet a válaszból: […]akkor annak megrongálódása esetén a vétkességi felelősségre megállapított szabályok szerint kell elbírálni az ügyet, de ebben az esetben a vétlenség bizonyítása a munkavállalót terheli. A speciális felelősség fennállta feltételeinek meglétét, a kár (hiány) bekövetkeztét, illetve mértékét a munkáltató bizonyítja [Mt. 169. § (1)-(3), (5) bek.]. A munkavállaló a felelősség alól akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiányt elháríthatatlan külső ok idézte elő, vagy a munkáltató a biztonságos őrzés feltételeit nem biztosította [Mt. 169. § (2) bek.]. Amennyiben a munkavállaló a járművet kizárólagosan használta, és azt elismervény (jegyzék) ellenében vette át visszaszolgáltatási (elszámolási) kötelezettség mellett, akkor a munkavállalónak kell bizonyítania, hogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 893