Közcélú foglalkoztatott - a hozzájárulás visszakövetelhetősége


Építési vállalkozóként a nyári árvízben károsodott ingatlanok helyreállításában vettünk részt. Utóbb felmerült, hogy az általunk határozott ideig foglalkoztatott személyek közül volt olyan, aki közcélú munka keretében állítólag nem lett volna foglalkoztatható, mert időközben álláskeresési támogatásra szerzett jogosultságot. Erről a munkaszerződés megkötésekor és azt követően a munkaviszony fennállása alatt sem volt tudomásunk. Visszakövetelhe­tik-e az érintett személy(ek) munkabéréhez és járulékaihoz adott önkormányzati hozzájárulást tőlünk?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2011. január 10-én (46. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 897

[…] megjelölésével. A 238/2010. Korm. rendelet 3. § (6) bekezdése alapján a vállalkozó munkaerőigényét kizárólag annak bejelentésekor közcélú munkára létesített munkaszerződéssel rendelkező személyekkel kell kielégíteni. A Szoctv. 36. § (3) bekezdés c) pontja alapján egyébként közcélú munka keretében azon álláskeresési támogatásra jogosult személy is foglalkoztatható, aki éppen a folyamatban lévő közcélú foglalkoztatásából eredően szerzi meg az álláskeresési támogatásra (álláskeresési járadékra vagy álláskeresési segélyre) való jogosultságot. Ugyanis az Flt. alapján mind az álláskeresési segélyre, mind az álláskeresési járadékra való jogosultságnak az a feltétele, hogy az álláskeresővé válást megelőző négy éven belül legalább meghatározott idejű jogszerző idővel rendelkezzen. Az önkormányzat a 238/2010. Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése alapján megteszi a szükséges intézkedéseket a munkaszerződés megkötése érdekében, valamint a munkaviszony létesítése előtt megállapodást köt a vállalkozóval. E megállapodás tartalmazza többek között a közcélú munkavégzésben már részt vevő és igénybe veendő személyek nevét, szakképzettségét, a részükre folyósított munkabért. Összegezve: a települési önkormányzat, mint a közcélú munka megszervezője, határozza meg azon munkavállalókat, akikkel a vállalkozó közcélú foglalkoztatás céljából munkaviszonyt létesíthet. Felelősség a vállalkozót álláspontunk szerint nem terhelheti olyan körülmény nem tudása (azaz, hogy ki foglalkoztatható közcélú munka keretében) miatt, amelyet egyébként a települési […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.