Igazolások kiadása a "másodállás" megszűnésekor

Kérdés: Másodállás megszűnése esetében milyen igazolásokat kell kiadnia a munkáltatónak kötelezően?
Részlet a válaszából: […] ...a tárgyévre, illetve a tárgyévtől eltérő időre levont járulékok összegéről, valamint az egyes járulékokból érvényesített családi járulékkedvezményről [Tbj-tv. 47. § (3) bek.].A foglalkoztató a biztosítási jogviszony megszűnésekor az "Igazolvány a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 25.

Diákmunka érettségi után és szünetelő jogviszony mellett

Kérdés: Az iskolaszövetkezeti munkaviszonyban nappali tagozatos tanuló, hallgató állhat. Meddig foglalkoztatható az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló tagja abban az esetben, ha leérettségizett, és szeptembertől új (felsőoktatási) intézményben lesz nappali tagozatos hallgató? Járnak-e a járulékkedvezmények, ha a hallgató szünetelteti a hallgatói jogviszonyát?
Részlet a válaszából: […] Az iskolaszövetkezet a nappali tagozatos tanuló, hallgató tagjával hozhat létre iskolaszövetkezeti munkaviszonyt [Mt. 223. § (1) bek.]. Tisztázandó, mikor keletkezik, illetve szűnik meg a nappali tagozatos tanuló, hallgató tanulói, illetve hallgatói jogviszonya. A válaszok a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 26.

Egyszerűsített módon munkaviszonyt létesítő – jogosult-e Start kártyára?

Kérdés: Start kártyával jövő év januártól felvennénk egy pályakezdő fiatalt (25 éves). A fiatalember ezt megelőzően nem állt munkaviszonyban, csak szeptemberben és októberben egyszerűsített foglalkoztatottként végzett munkát. Jogosult-e a fiatal munkavállaló a Start kártya kiváltására, és a foglalkoztatója a kártyához kapcsolódó járulékkedvezmény igénybevételére?
Részlet a válaszából: […] ...minősül, amelyre tekintettel nem lesz jogosult a fiatal a Startkártya kiváltására, és Önök munkaadóként a kártyához kapcsolódójárulékkedvezmény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 13.

Járulékkedvezmény volt rát-os foglalkoztatásához

Kérdés: Korábban rendelkezésre állási támogatásban (rát) részesült személyt foglalkoztatok vállalkozásomban, amelyért a rát összegével megegyező támogatást kapok (ez 28 500 forint). Megillethet-e emellett egyéb járulékkedvezmény, mivel hátrányos helyzetű kistérségben élő személyről van szó?
Részlet a válaszából: […] ...A Pftv. 7. § (1) bekezdése alapján az érvényes Start Extra kártyávalrendelkező személy foglalkoztatása esetén a munkaadót járulékkedvezmény illetimeg a következők szerint. A foglalkoztatás első évében a munkaadó mentesül amunka­erő-piaci járulék és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 20.

Start kártya – jogosulatlanul igénybe vett járulékkedvezmény

Kérdés: Pályakezdő fiatalt Start kártyával foglalkoztatunk, időközben a pályakezdő felsőfokú végzettséget szerzett, mivel áprilisban sikeresen teljesítette a záróvizsgáit, és ezt jelentette munkáltatójának. A munkáltató erre figyelemmel a magasabb összegű járulékalap után vette igénybe a járulékkedvezményt. A munkavállaló részére azonban csak utóbb augusztusban állították ki a felsőfokú végzettséget igazoló okiratot. Mi a munkáltató teendője, van-e visszafizetési kötelezettsége?
Részlet a válaszából: […] ...Pftv. 4/A. § (2) bekezdése alapján a Start kártyávalrendelkező pályakezdő fiatal foglalkoztatása után a munkaadót megilletőjárulékkedvezményt a legfeljebb középfokú végzettséggel rendelkező pályakezdőesetén maximum a minimálbér másfélszeres, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.

Teljes járulékkedvezmény álláskereső foglalkoztatásához

Kérdés: Felvennénk egy munka nélküli személyt napi 4 órás részmunkaidőben. Milyen feltételekkel és meddig kaphatunk teljes járulékmentességet a munkanélküli foglalkoztatása után?
Részlet a válaszából: […] ...keretében, és legalább két évigkell foglalkoztatnia. Ebből következően a napi 4 órát el nem érő részmunkaidősfoglalkoztatás esetén a járulékkedvezmény egyáltalán nem vehető igénybe. Akedvezmény további feltétele, hogy az álláskereső...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 7.

Start kártyás munkavállaló után fizetendő járulékkedvezmény 2010. január 1-jétől

Kérdés: Több pályakezdő fiatalt is foglalkoztatunk Start kártyával, illetve a jövőben is foglalkoztatni szeretnénk. Tudomásunk szerint 2010. január 1-jétől megváltozott a szabályozás, oly módon, hogy rövidebb ideig vehető igénybe a munkáltatót megillető járulékkedvezmény. Vonatkozik-e ez a korábbi jogszabályok alapján foglalkoztatott pályakezdőkre is?
Részlet a válaszából: […] ...2009. évi CIX. törvény módosította a Pftv.-t, ajárulékkedvezmény igénybevételének időtartama csak a felsőfokú végzettségűpályakezdő fiatalok foglalkoztatásakor rövidül le kettőről egy évre. Ezen egyéven belül a foglalkoztatás első 9 hónapjában 10 százalékos,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 1.

Elveszett Start kártya

Kérdés: Cégünknél az adóhatóság ellenőrzést folytatott, amelynek során az egyik – Start kártyával foglalkoztatott – munkavállaló kártyája nem került elő. Az érintett mindenben megfelel a Start kártya-jogosultság feltételeinek, a kártyáját a munkaügyi központ kiállította, ami ezt követően eltűnt. Az adóhatóság, figyelemmel a kártya hiányára, megállapította, hogy cégünk a járulékfizetési kötelezettségének csak részben tett eleget, és a járulékkülönbözet megtérítésére kötelező határozatot hozott. Van-e lehetőség az eltűnt kártya pótlására?
Részlet a válaszából: […] ...és megsemmisülése, valamint eltulajdonítása miatti új igénylését,megrongálódása miatti cseréjét. A Start kártya felhasználásának, ajárulékkedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletesszabályairól szóló PM rendelet 4. §-a alapján akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 8.

Pályakezdő álláskereső – munkatapasztalat-szerzés támogatása és a Start kártya-kedvezmény egyszerre?

Kérdés: Start kártyával rendelkező, pályakezdő álláskereső foglalkoztatásához kapcsolódóan a munkaadó részére nyújtható-e munkatapasztalat-szerzési támogatás?
Részlet a válaszából: […] ...járulék. Így a munkatapasztalat-szerzési támogatással párhuzamosana pályakezdőt Start kártyával foglalkoztató munkaadót megilletőjárulékkedvezmény is igénybe vehető a kártya érvényességi idejének lejártáig.Eddig az időpontig a támogatás alapját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 8.

Bértámogatás és Start kártya-kedvezmény együtt?

Kérdés: Védett foglalkoztatóként többségében megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztatunk, akiknek bérköltségéhez kapcsolódóan állami támogatásban részesülünk. Start kártyával rendelkező, megváltozott munkaképességű pályakezdőt tervezünk felvenni. A pályakezdő bérköltségének kiszámításakor figyelembe vehető-e a Start kártyához kapcsolódó járulékkedvezmény? Van-e a munkáltatónak visszafizetési kötelezettsége, ha az újonnan felvett munkavállaló munkaviszonyát próbaidő alatt megszüntetné?
Részlet a válaszából: […] ...részesül. Mivel a Korm. rendelet 2. § fb pontja szerint a Startkártyával rendelkezőt foglalkoztató munkaadót megillető járulékkedvezmények isa megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatására tekintettelnyújtott támogatásnak minősülnek,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 27.
1
2