Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott járulékkedvezmény tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Járulékkedvezmény volt rát-os foglalkoztatásához

Kérdés: Korábban rendelkezésre állási támogatásban (rát) részesült személyt foglalkoztatok vállalkozásomban, amelyért a rát összegével megegyező támogatást kapok (ez 28 500 forint). Megillethet-e emellett egyéb járulékkedvezmény, mivel hátrányos helyzetű kistérségben élő személyről van szó?
Részlet a válaszból: […]százalékának megfelelő járulékfizetési kötelezettség terheli a munkaadót. A munkaadót további járulékkedvezmény illeti meg a Pftv. 8. § (1) bekezdése alapján, ha az érvényes Start Extra kártyával rendelkező személy lakóhelye - a külön jogszabályban meghatározott - gazdasági, infrastrukturális, társadalmi, szociális, foglalkoztatási szempontból legkedvezőtlenebb helyzetű kistérségben vagy településen van. A további járulékkedvezmény feltétele, hogy növelje a munkaadó átlagos statisztikai állományi létszámát a Start Extra kártyával rendelkező személy foglalkoztatásával, valamint a munkaadó hároméves időszakra vállaljon foglalkoztatási kötelezettséget. A további járulékkedvezmény alapján a munkaadó összesen a foglalkoztatás három évében mentesül a társadalombiztosítási járulék megfizetése alól. Akár a Pftv. 7. §-a, akár 8. §-a szerinti járulékkedvezményt azonban a munkáltató csak az olyan munkavállaló foglalkoztatása után veheti igénybe, aki a Start Extra kártyát rendelkezésre állási támogatásra jogosult álláskeresőként váltotta ki. Figyelemmel arra, hogy az Ön által jelenleg foglalkoztatott, korábban rendelkezésre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. szeptember 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 789

2. találat: Start kártya - jogosulatlanul igénybe vett járulékkedvezmény

Kérdés: Pályakezdő fiatalt Start kártyával foglalkoztatunk, időközben a pályakezdő felsőfokú végzettséget szerzett, mivel áprilisban sikeresen teljesítette a záróvizsgáit, és ezt jelentette munkáltatójának. A munkáltató erre figyelemmel a magasabb összegű járulékalap után vette igénybe a járulékkedvezményt. A munkavállaló részére azonban csak utóbb augusztusban állították ki a felsőfokú végzettséget igazoló okiratot. Mi a munkáltató teendője, van-e visszafizetési kötelezettsége?
Részlet a válaszból: […]ha a középfokú végzettség alapján kiváltott Start kártya tulajdonosa a kártya érvényessége alatt felsőfokú végzettséget szerez, köteles azt és a végzettség megszerzésének időpontját munkaadójának és az állami adóhatóságnak haladéktalanul bejelenteni. A felsőfokú végzettség megszerzésének igazolására azonban önmagában a sikeresen letett záróvizsgák nem alkalmasak, hanem a felsőfokú végzettségét bizonyító oklevél (diplomával) vagy a felsőfokú oktatási intézmény által kiadott, a diploma adataival egyező tartalmú igazolással - külföldön szerzett diploma esetén a Kboetv. alapján elismert, illetve honosított diploma és az elismerést, illetve a honosítást igazoló határozat bemutatása is szükséges a PM rendelet 2. § (2) bekezdése alapján. A fentiekre figyelemmel a munkaadó a felsőfokú végzettség esetén járó járulékfizetési kedvezményt csak akkor veheti igénybe, ha a munkavállaló az előbb említett oklevéllel bizonyítja a felsőfokú végzettség megszerzését. A PM rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a minimálbér kétszeresét meg nem haladó összegű bruttó munkabér alapján járó járulékkedvezmény legkorábban az oklevél[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 785
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Teljes járulékkedvezmény álláskereső foglalkoztatásához

Kérdés: Felvennénk egy munka nélküli személyt napi 4 órás részmunkaidőben. Milyen feltételekkel és meddig kaphatunk teljes járulékmentességet a munkanélküli foglalkoztatása után?
Részlet a válaszból: […]megkezdése előtti egy évben keresőtevékenységet nem folytatott. Az a személy, akinek jogviszonya (munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya, közszolgálati jogviszonya) a foglalkoztatás megkezdését megelőző három hónapon belül csoportos létszámcsökkentésre tekintettel szűnt meg, szintén álláskeresőnek minősül az Fbrtv. alkalmazásában. Teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a munkáltató legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 130 százalékának megfelelő járulékalap után érvényesítheti a kedvezményt. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén ennek időarányos része után jár a kedvezmény, napi 4 órás részmunkaidős munkaviszony esetén legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 65 százalékának megfelelő járulékalap után. A munkaadónak az álláskeresőt legalább napi 4 órában, határozatlan időre szóló munkaszerződés keretében, és legalább két évig kell foglalkoztatnia. Ebből következően a napi 4 órát el nem érő részmunkaidős foglalkoztatás esetén a járulékkedvezmény egyáltalán nem vehető igénybe. A kedvezmény további feltétele, hogy az álláskereső foglalkoztatásával a munkáltatónak növelnie kell az átlagos éves statisztikai létszámát, és e létszámot a foglalkoztatás két évében fenn is kell tartania. Az Fbrtv. 3. § (4) bekezdése alapján a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 706

4. találat: Start kártyás munkavállaló után fizetendő járulékkedvezmény 2010. január 1-jétől

Kérdés: Több pályakezdő fiatalt is foglalkoztatunk Start kártyával, illetve a jövőben is foglalkoztatni szeretnénk. Tudomásunk szerint 2010. január 1-jétől megváltozott a szabályozás, oly módon, hogy rövidebb ideig vehető igénybe a munkáltatót megillető járulékkedvezmény. Vonatkozik-e ez a korábbi jogszabályok alapján foglalkoztatott pályakezdőkre is?
Részlet a válaszból: […]3 hónapjában 20 százalékos a kedvezményes járulék mértéke, míg az alap- és középfokú végzettséggel rendelkező vagy végzettséggel nem rendelkező pályakezdő fiatal foglalkoztatásakor változatlanul két évig vehető igénybe a járulékkedvezmény. Ezen belül a foglalkoztatás első évében a bruttó munkabér 10, a másodikban 20 százalékának megfelelő járulékkedvezmény illeti meg a munkáltatót. Ugyanakkor a Start kártya érvényességi ideje változatlanul két év marad - feltéve hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkező igénylő a 30. életévét, vagy az alap- és középfokú[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. február 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 582
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Többlet-járulékkedvezmény - elmaradott kistérségi foglalkoztatás esetén

Kérdés: Építőipari cégünk több mint 80 fizikai munkavállalót alkalmaz, a többség az észak-magyarországi kistelepülésekről, illetve Erdélyből származik. Lehetőségünk lenne-e valamilyen járulékkedvezmény idénybevételére a foglalkoztatásukhoz kapcsolódóan?
Részlet a válaszból: […]érvényességi időtartamától függetlenül - összességében a foglalkoztatás három évében megilleti a társadalombiztosítási járulék, a munkaadói járulék, valamint a tételes egészségügyi hozzájárulás alóli mentesség. Ha Önnek van olyan érvényes kártyával rendelkező munkavállalója, aki a külön jogszabályban meghatározott legkedvezőtlenebb helyzetű kistérségekben, illetve településeken rendelkezik állandó lakóhellyel, foglalkoztatásuk tekintetében igénybe veheti az előbbiekben említett többletkedvezményt. A járulékkedvezmény igénybevételének további feltétele, hogy annak ideje alatt a "kártyás" munkavállaló foglalkoztatásával bővített statisztikai állományi létszámát megtartsa, a kártyával rendelkező munkavállaló munkaviszonyát ezen időn belül a munkaadó - működésével összefüggő okból - rendes felmondással, illetve közös megegyezéssel nem szünteti meg, továbbá a munkaadó ezen időn belül nem kezdeményezi önmaga ellen a végelszámolási eljárás megindítását. Ha[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 280
Kapcsolódó tárgyszavak: ,