Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott rendelkezésre állási támogatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Alkalmi munkavégzés és szociális ellátás

Kérdés: A rendelkezésre állási támogatás mellett lehet-e alkalmi munkát végezni? Ha igen, akkor arra az időre is jár-e a segély vagy a támogatás, amikor alkalmi munkát végzek ?
Részlet a válaszból: […]más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet - ide nem értve a közfoglalkoztatást és az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint legfeljebb 31 napra létesített munkaviszony keretében végzett munkát - nem folytat. A 37/F. § (1) bekezdése szerint meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a személynek, aki keresőtevékenységet folytat, ide nem értve a közfoglalkoztatást, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 835

2. találat: Járulékkedvezmény volt rát-os foglalkoztatásához

Kérdés: Korábban rendelkezésre állási támogatásban (rát) részesült személyt foglalkoztatok vállalkozásomban, amelyért a rát összegével megegyező támogatást kapok (ez 28 500 forint). Megillethet-e emellett egyéb járulékkedvezmény, mivel hátrányos helyzetű kistérségben élő személyről van szó?
Részlet a válaszból: […]százalékának megfelelő járulékfizetési kötelezettség terheli a munkaadót. A munkaadót további járulékkedvezmény illeti meg a Pftv. 8. § (1) bekezdése alapján, ha az érvényes Start Extra kártyával rendelkező személy lakóhelye - a külön jogszabályban meghatározott - gazdasági, infrastrukturális, társadalmi, szociális, foglalkoztatási szempontból legkedvezőtlenebb helyzetű kistérségben vagy településen van. A további járulékkedvezmény feltétele, hogy növelje a munkaadó átlagos statisztikai állományi létszámát a Start Extra kártyával rendelkező személy foglalkoztatásával, valamint a munkaadó hároméves időszakra vállaljon foglalkoztatási kötelezettséget. A további járulékkedvezmény alapján a munkaadó összesen a foglalkoztatás három évében mentesül a társadalombiztosítási járulék megfizetése alól. Akár a Pftv. 7. §-a, akár 8. §-a szerinti járulékkedvezményt azonban a munkáltató csak az olyan munkavállaló foglalkoztatása után veheti igénybe, aki a Start Extra kártyát rendelkezésre állási támogatásra jogosult álláskeresőként váltotta ki. Figyelemmel arra, hogy az Ön által jelenleg foglalkoztatott, korábban rendelkezésre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. szeptember 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 789

3. találat: Rendelkezésre állási támogatás

Kérdés: Önkormányzatként évente közfoglalkoztatási tervet kell készítenünk. Ebben tudomásunk szerint 2009. január 1-jétől fel kell tüntetni a rendelkezésre állási támogatásban részesülő személyeket. A nyilvántartott álláskeresők közül kik, és milyen feltételekkel részesülhetek rendelkezésre állási támogatásban?
Részlet a válaszból: […]járadék, illetve álláskeresési segély folyósítási idejének kimerítését követően kerülhet sor.) További feltétel, hogy az álláskereső teljesíti az elhelyezkedése érdekében megkötött álláskeresési megállapodásba foglaltakat, illetőleg közmunkában, közhasznú munkában vagy közcélú munkában (együtt: közfoglalkoztatásban) vesz részt. Az említett álláskeresőt rendelkezésre állási támogatás arra az időtartamra illeti meg, amikor a közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem vesz részt és táppénzben vagy távolléti díjban nem részesül, vagy olyan képzésben részesül, amelyhez az Flt. szerinti keresetpótló juttatást nem állapították meg. A rendelkezésre állási támogatásra való jogosultságról az aktív korúak ellátásáról rendelkező jegyzői[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. február 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 233