Megváltozott munkaképességűek - foglalkoztatásuk támogatásának uniós szabályai


Nonprofit cégünk több éve megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztat. Tavaly beruházási célból munkahely-korszerűsítésre és -bővítésre pályáztunk, és el is nyertünk a támogatást. Ezt a támogatási szerződés alapján az általános csoportmentességi rendelet szabályai szerint használhatjuk fel, kivéve ha a támogatott tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek. Mit tartalmaz az általános csoportmentességi rendelet, és mit jelent pontosan, hogy gazdasági tevékenység?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2010. december 13-án (45. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 880

[…] csoportmentességi rendeletben foglaltakkal összhangban nyújtható. Az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk b) pontja alapján fogyatékkal élő munkavállaló, aki elismerten fizikai, elmebeli vagy pszichológiai károsodásban szenved, tehát idetartoznak a magyar jog szerint megváltozott munkaképességű munkavállalók is. Az általános csoportmentességi rendelet 42. cikke alapján a fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatása többletköltségeinek ellentételezésére is nyújtható támogatás a 41. cikkben szabályozott bértámogatáson felül. E többletköltségek körében a következő költségek támogathatók: helyiségek átalakításának költségei, fogyatékkal élő munkavállalók segítésével foglalkozó személyek alkalmazásának költségei, fogyatékkal élő munkavállalók által használt berendezések és szoftverek beszerzési költségei, védett munkahelyek létrehozásának, üzembe helyezésének vagy kibővítésének költségei, és a fogyatékkal élő munkavállalók alkalmazásából közvetlenül eredő adminisztrációs és szállítási költségek. Az általános csoportmentességi rendelet 7. cikk (4) bekezdése alapján a fogyatékkal élő munkavállalóknak nyújtott támogatás az ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában halmozható más, az általános csoportmentességi rendelet értelmében mentesített (azaz a közös piaccal összeegyeztethető) támogatással - akár a legmagasabb határértéket meghaladóan is -, feltéve hogy a támogatáshalmozódás nem eredményezi a költségek 100%-át meghaladó támogatási intenzitást. A 6/1996. MüM rendelet 19/B. § (7) bekezdése alapján az általános csoportmentességi rendeletben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a támogatást kérő költségvetési szerv, egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület, […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.