Megváltozott munkaképességű munkavállaló

Kérdés: Segítséget szeretnénk kérni a megváltozott munkaképességűek pótszabadságával és a rehabilitációs hozzájárulással kapcsolatban. Munkavállalónk eddig rokkantsági ellátásban részesült, de kérelmezte az öregségi nyugdíj megállapítását. Továbbra is jogosult a pótszabadságra, illetve a megállapított egészségkárosodás továbbra is fennáll? Figyelembe vehető-e a rehabilitációs hozzájárulás tekintetében?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. szerint a munkavállalónak akkor jár évenként öt munkanap pótszabadság, ha– megváltozott munkaképességű,– fogyatékossági támogatásra, vagy– a vakok személyi járadékára jogosult (Mt. 120. §).Az Mt. alkalmazásában megváltozott munkaképességű személy az,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 28.

Egyéni vállalkozó foglalkoztatása alkalmi munkában

Kérdés: Az egyéni vállalkozó egy másik egyéni vállalkozónál vállalhat-e alkalmi munkát?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolásánál abból indultunk ki, hogy a munkavégzésre az Eftv. szerinti alkalmi munkára irányuló munkaviszonyban kerülne sor [Mt. 201. § (1) bek.]. Az egyéni vállalkozó létesíthet alkalmi munkára irányuló munkaviszonyt egy másik egyéni vállalkozóval. Sem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 11.

Rehabilitációs hozzájárulás alóli mentesülés – a meghatározó időpont

Kérdés: A Rehab-tv. 23. §-ának (1) bekezdése alapján rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles a munkaadó, ha az általa foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma a huszonöt főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek átlagos statisztikai létszáma nem éri el a létszám öt százalékát, vagyis a kötelező foglalkoztatási szintet. A megváltozott munkaképességű személyek egészségi állapotát jellemzően az illetékes rehabilitációs szakigazgatási szerv által kiállított orvosi vélemény/határozat tanúsítja. Ezen okiratok igazolják, hogy a munkavállaló megváltozott munkaképességű személynek minősül, így ez alapján tudja a munkáltató figyelembe venni az adókötelezettség megállapítása során a munkavállalót. A kérdés e tekintetben arra a határozati megállapításra irányul, hogy némely esetekben e dokumentumokban az egészségi állapot kialakulásának időpontja is feltüntetésre kerül. Ezen időpont természetszerűleg megelőzi a határozat keltét, ezért a munkáltató számára kérdés, hogy az adott évi adó megállapításakor mely időponttól kezdődően számolhat a rehabilitációs hozzájárulás alóli mentesüléssel az adott munkavállaló esetében: a megállapított egészségi állapot kialakulásának időpontjától, vagy a határozat keltétől?
Részlet a válaszából: […] A rehabilitációs hozzájárulásra vonatkozó szabályok alkalmazásában megváltozott munkaképességű személynek kell tekinteni azt a személyt, aki a Rehab-tv. 2. §-ának (1) bekezdése alapján– megváltozott munkaképességűnek minősül,– aki legalább 40%-os...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 24.

Munkaköri alkalmatlanság – ellentétes üzemorvosi és háziorvosi vélemény

Kérdés: Egyik dolgozónk szabász. Állómunkát végez, szabászgépet kezel. Vérnyomásprobléma miatt orvoshoz fordult. Az időszaki üzemorvosi vizsgálaton tájékoztatta a problémáról az üzemorvost, aki a leleteket átnézve kiadta az üzemorvosi vizsgálat eredményét, hogy az adott munkakör elvégzésére a munkavállaló alkalmatlan. Más munkakörben nem tudjuk foglalkoztatni, mert nincsenek üres álláshelyeink. A háziorvosa azonban azt mondta, ezzel a betegséggel nem írja ki táppénzre. Mit tehet ilyenkor a munkáltató, milyen kötelezettségei vannak?
Részlet a válaszából: […] A 33/1998. NM rendelet 12. §-ának (1) bekezdése alapján a munkáltatónak, ha a munkaköri alkalmasság elsőfokú véleményével nem ért egyet, az orvosi vélemény kézhezvételétől számított 15 napon belül kérheti a munkaköri, illetve szakmai alkalmasság másodfokon történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 1.

Rehabilitációs hozzájárulás – szociális ellátásban vagy nyugellátásban részesülők után

Kérdés: A rehabilitációs hozzájárulás fizetése szempontjából be kell-e számítani a munkáltató munkavállalói létszámába a szociális ellátás, illetve a nyugdíj folyósítása mellett munkát végző személyeket, akik egyébként egészségkárosodásuk mértéke miatt megváltozott munkaképességű személynek minősülnek?
Részlet a válaszából: […] Az Flt. 41/A. §-a rendelkezik a munkaadórehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettségéről. A rehabilitációshozzájárulást a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozásirehabilitációjának elősegítése érdekében köteles a munkaadó fizetni, ha azáltala...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 9.

Részmunkaidős foglalkoztatás – a rehabilitációs hozzájárulás számítása

Kérdés: A részmunkaidős foglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalókat hogyan kell figyelembe venni a rehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettség szempontjából a statisztikai állományi létszám számítása során?
Részlet a válaszából: […] Az Flt. 41/A. §-a rendelkezik a rehabilitációs hozzájárulásfizetésének kötelezettségéről. E rendelkezés alapján a rehabilitációshozzájárulást a munkaadó akkor köteles fizetni, ha az általa foglalkoztatottaklétszáma a 20 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 19.

Rehabilitációs hozzájárulás számítása

Kérdés: Létszámadatok: 111 fő 8 órás + 2 fő 6 órás + 3 fő 4 órás + 1 fő havi 4 órás + 4 fő 40%-ban egészségkárosodott 8 órás + 1 fő 40%-ban egészségkárosodott 6 órás foglalkoztatott után miként alakul a rehabilitációs hozzájárulás mértéke? Hol kell kerekítést alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] Az Flt. 41/A. § (1) bekezdése alapján a munkaadó akkorköteles rehabilitációs hozzájárulást fizetni, ha az általa foglalkoztatottaklétszáma a 20 főt meghaladja, és a megváltozott munkaképességű személyek számanem éri el a létszám 5 százalékát (a továbbiakban:...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.

Részmunkaidős munkavállaló – figyelembevétel a rehabilitációs hozzájárulásnál

Kérdés: Megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatóként kapott bértámogatáshoz a KSH átlagos statisztikai állományi létszám számítására vonatkozó előírásai szerint kell eljárni. Ugyanakkor a rehabilitációs hozzájárulás szempontjából a napi 4 órás részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalókat egész vagy "fél" főként kell-e figyelembe venni?
Részlet a válaszából: […] A 177/2005. Korm. rendelet alkalmazásában átlagosstatisztikai állományi létszámnak a Központi Statisztikai Hivatal (KSH)létszámszámítására vonatkozó előírásai szerint számított létszámot kellfigyelembe venni. Ugyanakkor az Flt. 41/A. § (4) bekezdésében meghatározott,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 1.

Rehabilitációs hozzájárulás – a figyelembe veendő munkavállalók

Kérdés: A munkáltató 2009-ben figyelembe veheti-e a rehabilitációs hozzájárulás fizetése szempontjából a 2007. december 31. előtt megállapított 50%-os munkaképesség-csökkenésű munkavállalót, ha rendszeres szociális járadékot folyósítanak részére, valamint a 67%-os rokkantnyugdíjas munkavállalót, ha részére rokkantnyugdíjat folyósítanak? 2010. január 1-jétől hogyan változik a rehabilitációs hozzájárulásra vonatkozó szabályozás?
Részlet a válaszából: […] Az Flt. 41/A. § tartalmazza a rehabilitációs hozzájárulásfizetésének kötelezettségét. Az 58. § (5) bekezdés m) pontja alapján amegváltozott munkaképességű személy fogalmát a 41/A. §-a alkalmazásában különjogszabály határozza meg. Ez a külön jogszabály a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 21.

Rehabilitációs hozzájárulás I.

Kérdés: Cégünknél a munkavállalói létszám meghaladja a húsz főt. Figyelembe kell-e venni a rehabilitációs hozzájárulás fizetése szempontjából, ha a munkavállaló munkaképességének csökkenése legfeljebb 40%-os, azaz nem éri el a megváltozott munkaképességű munkavállaló fogalmára a külön kormányrendeletben meghatározott mértéket?
Részlet a válaszából: […] Az Flt. 41/A. szerint a munkaadó a megváltozottmunkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekébenrehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottaklétszáma a 20 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 19.
1
2