Tanfolyamra kötelezés


Közalkalmazottunkat arra szeretnénk kötelezni, hogy a saját költségére végezzen el egy, a jelenlegi végzettségénél alacsonyabb szintű képzettséget adó tanfolyamot. Jogszerűen kötelezhetjük-e őt erre? Megszüntethetjük-e a közalkalmazotti jogviszonyát, ha nem hajlandó elvégezni a tanfolyamot? Ha elvégzi, besorolhatjuk-e őt alacsonyabb fizetési fokozatba?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2010. december 13-án (45. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 878

[…] részvétel idejére a munkáltató ugyanakkor köteles a közalkalmazott számára az erre járó munkabért (illetményt) megfizetni, és a munkavállaló költségeit megtéríteni. Ha ezt a munkáltató biztosítja, a közalkalmazott nem tagadhatja meg az utasítást. A fentiekből következik, hogy a munkáltató nem utasíthatja jogszerűen a közalkalmazottat arra, hogy az általa megnevezett tanfolyamot elvégezze, ha annak költségét nem a munkáltató viseli, és a részvétel idejére a közalkalmazott számára nem fizeti meg az illetményét. Ha a munkavállaló a fentiekben vázoltak alapján jogszerűen tagadja meg az utasítás teljesítését, nem érheti hátrány, ennélfogva a munkáltató pusztán ezért nem szüntetheti meg jogszerűen a közalkalmazotti jogviszonyt. A Kjt. 63. §-ának (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a közalkalmazott fizetési osztályát (besorolását) - a Kjt. 61. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - az ellátandó munkakör betöltésére […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.