Munkavédelmi célú pihenőidő – a munkaidő része?


Üzemünkben a hőmérséklet igen magas, ezért a munkavédelmi szabályokban előírt óránként 10 perc szünetet biztosítunk a munkavállalóink részére. Az Mt. szerint a munkaközi szünet nem része a napi munkaidőnek. Kérdésünk az lenne, hogy figyelemmel erre a rendelkezésre, tekinthetjük-e úgy, hogy ezek a munkavédelmi célú, óránkénti 10 perces szünetek sem minősülnek a munkaidő részének?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2008. szeptember 1-jén (6. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 101

[…] (K) EH-értéket meghaladja. Az SzCsM-EüM rendelet azt az időtartamot kívánja korlátozni, amit a munkavállaló meghatározott egészségkárosító tényezők között tölt el, így az e célból nyújtott pihenőidő célja a munkavállaló egészségének megőrzése. Az Mvt. 2. §-ának (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért. A munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei nem érintik a munkáltató felelősségét. Az Mvt. rögzíti továbbá, hogy a munkáltatói feladatok […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.