Polgármester - az óvodaigazgatókkal kapcsolatos munkáltatói jogkör


A Mötv. 67. §-a (1) bekezdésének g) pontja értelmében a polgármester gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az önkormányzati intézményvezetők tekintetében. A Púétv. 73. §-ának (15) bekezdése szerint a köznevelési intézmény igazgatója felett az egyéb munkáltatói jogokat a fenntartó gyakorolja. A hivatkozott jogszabályi rendelkezésekre tekintettel ki gyakorolja az önkormányzati fenntartású óvoda igazgatója felett az egyéb - a kinevezés, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével minden más - munkáltatói jogokat? Az illetmény(emelés), jutalom, teljesítményértékelés megállapítása a képviselő-testület vagy a polgármester hatáskörébe tartozik?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2024. március 5-én (257. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4924

[…] egyházi jogi személy, a vallási egyesület, más személy vagy szervezet (pl. alapítvány, egyetem, gazdasági társaság). Az óvoda tekintetében tehát az Nkt. a települési önkormányzatot jelöli meg. Emellett természetesen alkalmazni kell a Mötv.-nek azon szabályait, amelyek - a települési önkormányzat sajátos szervezeti felépítésére tekintettel - megjelölik, hogy a fenntartó nevében mely munkáltatói jogot gyakorol a képviselő-testület, és melyet a […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.