Pedagógiai asszisztensek – képesítési feltételek január 1-jétől


2024. január 1-jén hatályba lép a 401/2023. Korm. rendelet. Ennek 3/A. melléklete tartalmazza a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési szinteket úgy, hogy meghatározza az alkalmazáshoz szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség, illetve képesítés szintjét. A pedagógiai asszisztensek esetében az alkalmazáshoz szükséges feltételként a jogszabály a középfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítést határozza meg. Ez alapján 2024. január 1-jétől a pedagógiai asszisztens munkakör betöltéséhez szükséges a középfokú végzettségen alapuló szakképzettség (pl. pedagógiai asszisztens vagy kisgyermeknevelő szakképzettség), vagy továbbra is betölthető ez a munkakör érettségi végzettséggel? Amennyiben nem, mi a teendő azokkal a pedagógiai asszisztensekkel, akik csak érettségivel rendelkeznek, és jogviszonyuk átalakul január 1-jén?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2023. december 19-én (254. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4856

[…] pedig az az előírás érvényesül, hogy őket "legalább a kötelező legkisebb munkabér, garantált bérminimum 107%-ának megfelelő havi illetmény illeti meg" [Púétv. 96. § (2) bek., 99. § (1) bek.]. Az egyes NOKS-munkakörök betöltéséhez szükséges konkrét szakképesítések, szakképzettségek előírására továbbra sem kerül sor, a 401/2023. Korm. rendelet 3. mellékletének B oszlopa csak "az alkalmazáshoz szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség, illetve képesítés szintjét" határozza meg. E rendelkezésnek tehát valójában csak abból a szempontból van gyakorlati jelentősége, hogy a pedagógus-szakképesítéssel, -szakképzettséggel nem rendelkezőként NOKS-munkakörben foglalkoztatottak a minimálbér vagy a garantált bérminimum 107%-ára lesznek-e legalább jogosultak.A pedagógiai asszisztens képesítési feltétele tekintetében az új szabályozás továbbra sem zárja ki az érettségi végzettséggel rendelkezők alkalmazását. Az Nkt. 9. §-ának (6) bekezdése értelmében ugyanis a középiskola, a szakiskola és a készségfejlesztő iskola befejező évfolyamának sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány középfokú végzettséget tanúsít, azonban az Nkt. 6. §-ának (1b) bekezdése alapján az érettségi végzettséghez ezenfelül […]
 
Kapcsolódó címkék:    
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.