Versenytilalmi megállapodás - utólagos mentesítés


Munkavállalónkkal kötött versenytilalmi megállapodásban kikötöttük, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója a munkaviszony megszűnése vagy megszüntetése esetén írásban mentesítheti a munkavállalót a tilalom alól. Mivel a megállapodásunk nem tartalmazott erre vonatkozóan határidőt, jogszerű lehet-e ez alapján, ha a mentesítésre a munkaviszony megszűnését követően kerül sor?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2022. május 17-én (228. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4418

[…] munkaviszony megszűnéséig gyakorolható (Legfelsőbb Bíróság Mfv.I.10.716/2003.), azaz addig az időpontig, amíg a munkavállaló a maga részéről nem kezdte meg a teljesítést. Utóbb abban az esetben sem lehet elállni - így mentesíteni sem a munkavállalót a kötelezettségei alól -, ha ahhoz a munkáltatónak már nem fűződik érdeke. A versenytilalmi megállapodás teljesítése ugyanis a munkaviszony megszűnésére tekintettel megkezdődik, a munkáltatót ezért az elállás - […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.