Besorolás házi szociális gondozó szolgálatnál


Önkormányzat házi szociális gondozó szolgálatánál idősellátásban dolgozó, házi szociális gondozó munkakörű, jelenleg a C fizetési osztályba sorolt közalkalmazottak besorolására vonatkozóan kérem állásfoglalásukat. A végzettségük az alábbi:
1. gimnáziumi érettségi bizonyítvány (1981), majd Tanítóképző Főiskola óvónői oklevél (1985), mellette szociális gondozó és ápoló bizonyítvány (OKJ 34 762 01, 2017.);
2. általános iskola 8 osztály, mellette szociális gondozó és ápoló bizonyítvány (OKJ 33 8933 02, 2009);
3. Élelmiszer-eladó szakmunkás-bizonyítvány (1987), szakirányú végzettség nélkül.
A kolléganő részére a munkáltatói jogkör gyakorlója az 1/2000. SzCsM rendelet 6. §-ának (5) bekezdése alapján a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírások alól két évre felmentést adott. A munkavállaló a kinevezés elfogadásával vállalta, hogy a szükséges szakképesítést a megadott időn belül megszerzi. A B fizetési osztályba az alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakörök tartoznak, a C fizetési osztályba pedig az alapfokú iskolai végzettséghez kötött szakképesítésekre épülő szakképesítéshez kötött munkakörök; az értelmező rendelkezés alapján a szakképesítés-ráépülések tartoznak ide. C fizetési osztályba sorolandók továbbá az érettségi végzettséghez kötött munkakörök is (Kjt. 61. §). A 257/2000. Korm. rendelet 2. számú mellékletének I. pontja a szociális gondozó munkakört a B-E fizetési osztályok valamelyikébe rendeli besorolni (ez a rendelet nem különbözteti meg külön a házi szociális gondozó munkakört a besorolás szempontjából).


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2017. november 27-én (157. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3115

[…] van, amely alapján C fizetési osztályba sorolandó. A Tanítóképző Főiskolán szerzett óvónői oklevél a szociális munkás munkakörhöz nem szükséges, így nem alapja a besorolásnak sem.A C fizetési osztályba tartoznak a szakképesítés-ráépülések, melyek valamely, már meglévő szakképesítést egészítenek ki újabb képzési modulokkal, és így több munkakör ellátására képesítenek, mint az alap-szakképesítés. Ha a szakképesítés-ráépülés azonosító száma 33-as vagy 35-ös számjeggyel kezdődik (mindkettő alapfokú iskolai végzettséget igényel, csak a 33-as iskolarendszeren kívül, a 35-ös pedig jellemzően iskolai rendszerű képzésben szerezhető meg), a közalkalmazottat a C osztályba kell sorolni, így a szociális gondozó és ápoló bizonyítvánnyal (OKJ 33 8933 02) rendelkezőket is.Az élelmiszer-eladó szakmunkás-bizonyítvány nem vehető figyelembe szociális gondozó munkakörben a besorolás alapjául, mivel annak ellátásához […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.