Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Kárigény érvényesítése a munkavállaló vétkes kötelezettségszegése esetén

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2016. november 7. (Munkaügyi Levelek 140. szám, 2765. kérdés)

Kérdés: A munkavállaló munkaviszonyból származó kötelezettségének vétkes megszegésével kárt okozott a munkáltatónak, erre tekintettel a munkáltató azonnali hatályú felmondással megszüntette a munkavállaló munkaviszonyát. (A munkáltató kárigénye a kötelező legkisebb munkabér háromszorosának összegét meghaladja.) Érvényesítheti a munkáltató a felmerült kárigényét fizetési meghagyásos eljárás útján a (volt) munkavállalóval szemben?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható [Mt. 179. § (1) bek.]; ebben az esetben tehát a munkáltató az okozott kár megtérítésére irányuló igényt tud érvényesíteni. A kártérítési igény érvényesítését nem érinti, hogy a munkaviszony időközben megszűnt, mivel a kártérítés a károsodás bekövetkeztekor nyomban esedékes (Ptk. 6:532. §). A károkozó a kárt elsődlegesen pénzben köteles megtéríteni [Ptk. 6:527. § (1) bek.]. A fizetési meghagyásos eljárásban lejárt pénzkövetelések érvényesíthetők [Pp. 313. §, Fm. tv. 1. § (1) bek.]; a közjegyző eljárása - mint polgári nemperes eljárás - a bíróság eljárásával azonos hatályú (Fm. tv. 2. §).Mindezekből következően a munkáltató a kár pénzbeli megtérítésére irányuló igényét a munkavállalóval szemben fizetési meghagyás útján érvényesítheti. A kárigény teljes körű érvényesítésére a fizetési felszólítás nem alkalmazható, mivel annak összege[…]

Figyelmébe ajánljuk

Két kollégánk heves veszekedésbe bonyolódott, amely eredménye az lett, hogy egyikük hozzávágta a keze ügyébe akadó táskát a másikhoz. Sajnos a táska egy harmadik munkavállalóé volt, aki a párjának ajándékba vett parfümöt tartotta benne, ami szét is tört. Kinek kell...

Tovább a teljes cikkhez

Kölcsönbe adó vállalkozásként működünk; egyik munkavállalónkat minőség-ellenőrként kölcsönöztük ki egy céghez. A munkavállaló - a közzétett munkautasítás és a munkaköri leírás ellenére - a munkakezdést követően majdnem egy órával később ellenőrizte a...

Tovább a teljes cikkhez

Egy munkavállalónk ruhatárosként dolgozik, és a gyár területére be nem vihető csomagokat, ruhadarabokat veszi át és őrzi. A többi munkavállalók közül egyre többen panaszkodnak, hogy a leadott csomagokból, kabátokból eltűnnek dolgok, néha még a kabátok is, és sok esetben...

Tovább a teljes cikkhez

Munkáltatómmal 2008 tavaszán leltárfelelősségi megállapodást kötöttem a bolt raktárkészletének kezelésére. A nyári szabadságomról visszatérve a vezetőm tájékoztatott, hogy a raktárban helyettesítettek, amit meglepődve vettem tudomásul. Most az őszi leltározás során...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére