Gyermek utáni pótszabadságra való jogosultság
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 89. számában (2013. augusztus 26.), 1723. kérdésszám alatt

Kérdés: Ha egy munkavállaló év közben lép be a céghez, illetve év közben szűnik meg a munkaviszonya, akkor a gyermek után járó pótszabadság időarányosan jár? GYES-ről visszatérő dolgozónak mely időszakra jár a gyermek utáni pótszabadság? Csak a TGYÁS és a GYED első 6 hónapjára?
Válasz (részlet): […]A szabadság mértékét nem befolyásolja, hogy a naptári évnek mely részére esik a gyermek születésnapja. Ha viszont a július 1-jén belépő munkavállalónak születik október 1-jén gyermeke, erre az évre neki is csak egy nap szabadság jár a gyermek után. Ennek oka nem a gyermek születésének ideje, hanem az a körülmény, hogy munkaviszonya az adott évnek csak a felében állt fenn. Megjegyezzük, hogy 2013. augusztus 1-jétől az apai pótszabadságra egyáltalán nem alkalmazandó az arányosítási szabály [Mt. 121. § (1) bek.]. Ez azt jelenti, hogy a férfi munkavállalót akkor is megilleti az öt (ikrek esetén hét) munkanap pótszabadság, ha a gyermeke születését követő második hónap végéig megszűnik a munkaviszonya [Mt. 118. § (4) bek.]. A természetben igénybe nem vett apai pótszabadságot -[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére