Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott fogyatékos gyermek tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Fogyatékos gyermek utáni pótszabadság

Kérdés: Egy munkavállalónk háztartásában olyan gyermek található, aki a 16. életévét már évekkel ezelőtt betöltötte (28 éves), és súlyosan fogyatékosnak minősül. Családi pótlékot a gyermek saját jogán kap. A munkavállaló álláspontja, hogy számára jár az Mt. gyermek utáni pótszabadsága, annak ellenére, hogy gyermeke a 16. életévét már betöltötte, hiszen súlyosan fogyatékos. Egy internetes cikkre hivatkozik, amely szerint Fogytv. 4. §-a alapján fogyatékos személy az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszicho-szociális károsodással - illetve ezek bármilyen halmozódásával - él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja. Ez az ő gyermeke esetében így van. A mi értelmezésünk szerint viszont, mivel az Mt. 118. §-a (1) bekezdésének felvezető mondata így kezdődik: "A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb...", ezért sorrendben először az életkorról kell meggyőződnünk, utána lehet tovább vizsgálni azt, hogy a Cst. szerint "gyerek-e vagy sem", továbbá hogy a Fogytv. szerint fogyatékos-e a gyermek vagy sem. Mivel az életkora meghaladja a 16. évet, így álláspontunk szerint munkatársunk pótszabadságra ezen gyermeke után nem jogosult.
Részlet a válaszból: […]egyike a gyermek életkora. A 118. § (3) bekezdése ezzel kapcsolatosan kifejezett szabályt is tartalmaz, melynek értelmében "a pótszabadságra való jogosultság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti". Nincs olyan rendelkezés, amely ez alól felmentést adna abban az esetben, ha a gyermek fogyatékos. A 118. § (2) bekezdése szerint a fogyatékosság ténye ugyanis[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2831
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Fogyatékos gyermek után járó pótszabadság időarányosítása

Kérdés: Az Mt. értelmében két nap pótszabadság jár a fogyatékos gyermekek után, amit a magasabb összegű családi pótlékról szóló határozat alapján adunk meg. Ha munkavállalónk év közben lépett be, akkor időarányosítani kell ezt a két napot? A munkavállaló által bemutatott orvosi igazolás egyébként is csak augusztus hónapig szól. Abban az esetben is időarányosítani kell, ha esetleg egy újabb felülvizsgálat már nem igazol egy tartós betegséget?
Részlet a válaszból: […]év közben következik be, vagy év közben szűnik meg, akkor viszont teljes mértékben jár a pótszabadság. Tehát ha a gyermek év közben válik a törvény alapján fogyatékossá, vagy év közben szűnik meg ez a státusza, a munkavállalót az erre tekintettel járó két munkanap pótszabadság akkor is teljes egészében megilleti az adott naptári évben. Az életkori és a gyermekek után járó pótszabadság kapcsán ezt az elvet a törvény tételesen ki is mondja [Mt. 117. § (2) bek., 118. § (3) bek.], de értelmezésünk szerint az összes többi pótszabadságnál is alkalmazni kell.Megjegyezzük, hogy lapzártánk időpontjában az Országgyűlés előtt fekvő T/11208. számú törvényjavaslat az Mt. 121.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1702
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Fogyatékos gyermek fogalma

Kérdés: Az új Mt. 118. §-a alapján a szülő fogyatékos gyermekére való tekintettel 2 munkanap pótszabadságra jogosult. A jogszabály azonban nem mondja meg, hogy ki minősül fogyatékos gyermeknek. Ennek meg vannak határozva a kritériumai?
Részlet a válaszból: […]szóló törvény szerinti magasabb összegű családi pótlék került megállapításra [új Mt. 294. § (1) bek. c) pont].A Cst. részletesen felsorolja, hogy mely esetben kerülhet megállapításra magasabb összegű családi pótlék, ugyanakkor kiemeli, hogy más jogszabály alkalmazásában - ideértve az új Mt.-t is - a felsorolásból magasabb összegű családi pótlék megállapítására jogosító körülménynek csak a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után megállapított magasabb összegű családi pótlékra jogosító eseteket tekinti [Cst. 11. § (2) bek.]. Tartósan betegnek, illetve súlyosan fogyatékos gyermeknek minősül az a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermek, aki a külön jogszabályban meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul [Cst. 4. § f) pont fa) alpont]. Fogyatékos személynek e körben az tekinthető, aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. január 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1539
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,