Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott heti 44 óra munkaidőmérték tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Heti munkaidő - 44 óra?

Kérdés: Azt olvastuk a sajtóban, hogy idén nyáron bevezetik a 44 órás munkahetet. Igaz ez a hír?
Részlet a válaszból: […]ha a válság miatt a cég átmenetileg kevesebb megrendelést kapott, akkor erre az időre rövidebb teljes munkaidőben foglalkoztathassa dolgozóit, míg később, ha a nehéz időknek vége, a teljes munkaidőt - az előbbiek kompenzációjaként - megemelhesse a 40 óránál magasabb mértékű munkaidőre. Mindeközben a munkabér nem változik, hiszen mind a csökkentett, mind a megemelt munkaidő teljes munkaidőnek minősül. Ennek a szabálynak az alkalmazásával elkerülhető volt, hogy állásidőre járó személyi alapbért, a többletmunkáért pedig rendkívüli munkáért járó díjazást kelljen fizetnie a munkáltatónak. Erre egyébként csak munkaidőkeret és ahhoz kapcsolódó egyenlőtlen munkaidő-beosztás alkalmazásakor van lehetőség, de a munkáltató egyoldalúan csak 4 hónapos munkaidőkeretet alkalmazhat: ennél hosszabb munkaidőkerethez kollektív szerződés szükséges (Mt. 118/A. §). Ez a szabály olyan munkáltatók számára volt előnyös, amelyek hosszabb távra is tudtak tervezni. Lapzártakor az Országgyűlés megszavazta a T/3404 törvényjavaslatot, amely "az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról" címet viseli. Ebben szerepel a fent említett 117/C. § módosítása, mégpedig azzal a céllal, hogy az eredetileg csak átmenetinek szánt rendelkezést véglegesen beépítse a magyar jogrendszerbe. Ez az a rendelkezés, aminek a félreértelmezéséből származott a hír, miszerint a heti munkaidő 40 óráról 44 órára emelése várható. A módosítás alapján az a szabály érvényesül, mely szerint, ha kollektív szerződés vagy a felek rendelkezése alapján átmenetileg legalább heti 36 órás rövidebb teljes munkaidőben dolgoznak, akkor ezért cserébe a munkáltató és a munkavállaló írásban megállapodhatnak legfeljebb egyéves határozott időtartamra a munkaidő mértékének felemeléséről. Vagyis "hosszabb teljes munkaidő" bevezetéséről. Eddig ilyen megállapodás csak a 2011. december 31-ig terjedő időszakra volt köthető, mostantól bármikor, de egy évet meg nem haladóan. A munkaidő megemelése kapcsán mondja ki a törvényjavaslat: az emelés mértéke nem haladhatja meg a korábbi rövidebb teljes munkaidő érvényesülésének időszakában a teljes munkaidő és a rövidebb teljes munkaidő közötti órakülönbözetet. Tehát csak annyival emelhető meg a munkaidő, amennyivel korábban csökkentették.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. július 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1052

2. találat: Munkaidő-átcsoportosítás - válság idejére

Kérdés: A gazdasági válság miatt nehéz helyzetbe kerültünk. A rugalmasabb foglalkoztatás érdekében élni szeretnénk az Mt.-beli új munkaidő-átcsoportosítás lehetőségével. Kölcsönös megegyezéssel úgy kívánjuk a munkavállalóink munkaszerződését módosítani, hogy 2009 szeptemberétől az év végéig napi 5 óra legyen 8 óra helyett a rövidebb teljes munkaidejük. Amennyiben a gazdasági helyzetünk megengedi, az így nyert órákat hogyan oszthatjuk el jövő év januárjától? 2010-től felemelhetjük a munkaidő mértékét napi 12 órára, illetve heti 60 órára?
Részlet a válaszból: […]meg, mint amennyivel idén azt csökkentették. A munkaidő mértéke a napi 8 óra, és az idén elrendelni tervezett rövidebb teljes munkaidő mértéke különbözetének figyelembevételével oly módon emelhető meg, hogy a teljes munkaidő mértéke a heti 44 órát nem haladhatja meg [Mt. 117/C. § (2) bek.]. Így az Mt. kizárja a kérdés szerinti napi 12, illetőleg heti 60 órás mértékű munkaidő megállapítását. A heti 44 órás korlát miatt éves szinten 208 óra emelés valósítható meg, amely értelemszerűen nem minősül rendkívüli munkavégzésnek. Az idén "megspórolt" 240 óra 2010-től történő felhasználásakor a beosztás szerinti napi munkaidő a 12 órát, a heti munkaidő a 48 órát ekkor sem haladhatja meg. A heti 40 óra és a 44 órás korlát alapján lehet - a felek megállapodásával[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. szeptember 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 442

3. találat: Szabályváltozás - magyarázat a heti 44 órás munkaidőhöz

Kérdés: Az Mt. június 1-je óta hatályos új szabálya alapján fel lehet emelni a munkaidő mértékét heti 44 órára. Szeretnénk élni ezzel a lehetőséggel, ehhez kérünk pontos tájékoztatást. Milyen feltételek alapján, mikortól és meddig lehet felemelni a munkaidő mértékét? Meddig illeti meg a munkavállalót a felmondási védelem a munkaidő felemelésekor?
Részlet a válaszból: […]szabadon oszthatja el a munkáltató akár a teljes időintervallumban. Ugyanígy, szabadon dönthet arról is a munkáltató, hogy heti egy, két, három vagy négy órával emeli fel a munkavállaló munkaidejének mértékét. Például ha csak 2009 decemberében csökkentette a kollektív szerződés a teljes munkaidő mértékét heti 36 órára (40-36 = 4 óra csökkentés/hét), akkor mindösszesen 16 órával (pl. 4 hét x 4 óra = 16 óra) lehet a rendes munkaidő időtartamát 2011 végéig megemelni. Dönthet úgy a munkáltató, hogy rögtön 2010 januárjában - vagyis egy hónapra - emeli fel 16 órával a munkavállalók munkaidejének mértékét, de eloszthatja a 16 órát akár úgy is, hogy 16 hónapon keresztül csak 1 órával emeli fel a heti munkaidő mértékét. Ha például 2009. szeptembertől decemberig csökkentette a kollektív szerződés a teljes munkaidőt heti 20 órára (40-20 = 20 óra csökkentés/hét), akkor a csökkentés 320 óra (16 hét x 20 óra = 320 óra). A 320 órát 2010-ben és 2011-ben rugalmasan használhatja fel a munkáltató azzal, hogy egy naptári évben legfeljebb 208 órával (52 hét x 4 óra = 208 óra) emelheti fel a teljes munkaidő mértékét. Ekkor dönthet úgy a munkáltató, hogy 2010-ben felhasznál 208 órát, 2011-ben pedig a maradék 112 órát. De azt is teheti, hogy mind 2010, mind 2011 folyamán 160-160 órával emeli meg a munkaidő éves mértékét, vagy akár úgy is, hogy nem használja fel az összes órát a munkaidő megemelésére. Sőt, arra is lehetőség nyílik, hogy a rendelkezésre álló időintervallum alatt akár többször is csökkentsék a teljes munkaidő mértékét, és - értelemszerűen - akár többször emelje meg a felek közti megállapodás a munkavállalók munkaidejének mértékét. Ha a munkavállaló munkaideje az Mt. 117/C. § alapján heti negyven óránál hosszabb, felmondási védelem alatt állnak. Nem közölhet a munkáltató velük egyrészt a működésével összefüggő okra alapított rendes felmondást, másrészt a csoportos létszámcsökkentésére vonatkozó döntéséről, a rendes felmondásra vonatkozó tájékoztatást 2011. december 31-ig. Megítélésünk szerint a megemelt munkaidőmérték miatti felmondási védelem csupán azokban az időszakokban illeti meg a munkavállalót, amikor - a felek megállapodása szerint - munkaidejének mértéke ténylegesen hosszabb, mint heti 40 óra. Vagyis ha az Mt. 117/C. § alapján a munkavállaló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. szeptember 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 439