Heti munkaidő – 44 óra?

Kérdés: Azt olvastuk a sajtóban, hogy idén nyáron bevezetik a 44 órás munkahetet. Igaz ez a hír?
Részlet a válaszából: […] A hír ebben a formában nem felel meg a valóságnak. A rendesmunkaidő – általános szabály szerint – továbbra is napi 8, heti 40 óra [Mt.117/B. § (1) bekezdés]. Ettől eltérni – magasabb rendes munkaidőt megállapítani- csak a készenléti jellegű munkakörben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 18.

Szabályváltozás – magyarázat a heti 44 órás munkaidőhöz

Kérdés: Az Mt. június 1-je óta hatályos új szabálya alapján fel lehet emelni a munkaidő mértékét heti 44 órára. Szeretnénk élni ezzel a lehetőséggel, ehhez kérünk pontos tájékoztatást. Milyen feltételek alapján, mikortól és meddig lehet felemelni a munkaidő mértékét? Meddig illeti meg a munkavállalót a felmondási védelem a munkaidő felemelésekor?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 117/C. § alapján, ha a munkáltatónál munkaviszonyravonatkozó szabály (pl. kollektív szerződés) vagy a felek megállapodása rövidebbteljes munkaidőt állapított meg, az ily módon csökkentett munkaidő mértéke amunkáltató és a munkavállaló között kötött, írásba...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 7.

Munkaidő-átcsoportosítás – válság idejére

Kérdés: A gazdasági válság miatt nehéz helyzetbe kerültünk. A rugalmasabb foglalkoztatás érdekében élni szeretnénk az Mt.-beli új munkaidő-átcsoportosítás lehetőségével. Kölcsönös megegyezéssel úgy kívánjuk a munkavállalóink munkaszerződését módosítani, hogy 2009 szeptemberétől az év végéig napi 5 óra legyen 8 óra helyett a rövidebb teljes munkaidejük. Amennyiben a gazdasági helyzetünk megengedi, az így nyert órákat hogyan oszthatjuk el jövő év januárjától? 2010-től felemelhetjük a munkaidő mértékét napi 12 órára, illetve heti 60 órára?
Részlet a válaszából: […] Ha 2009 szeptemberétől az év végéig a rövidebb teljesmunkaidő mértékét heti 25 órában kívánják megállapítani, úgy – heti 15 óramunkaidő-csökkenéssel számolva – a négy hónap alatt Önök – munkavállalónként -240 munkaórát "nyernek", amit az Mt. új 117/C. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 7.