Közvállalat – a korábbi munkaviszonyban töltött idő elismerése


Egy munkavállalónk korábban egy másik, szintén állami tulajdonban lévő gazdasági társaságnál dolgozott, de "átkértük"; így ott március 31-ével közös megegyezéssel megszüntették a munkaviszonyát, és áprilisban már nálunk kezdett dolgozni. Ezt viszont csak azzal a feltétellel volt hajlandó megtenni, ha a munkaszerződésébe beleírjuk, hogy elismerjük az előző munkaviszonyában eltöltött időt a végkielégítés és a felmondási idő szempontjából, ha itt megszűnne a munkaviszonya. Egyébként ezt jogszerűen megtehettük?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2023. május 16-án (244. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4694

[…] figyelembe kell venni ezen jogintézmények vonatkozásában, jogszabály előírásába ütközik, ezért semmis [Mt. 27. § (1) bek.]. Fontos azonban, hogy 2023. január 1-jével módosultak a törvényi szabályok, és a felmondási időre, valamint a végkielégítésre való jogosultság megállapításánál a korábbi munkáltatónál munkaviszonyban töltött időt is figyelembe kell venni. Ennek feltétele, hogy a) az előző jogviszony megszüntetésére közös megegyezéssel került sor, b) a korábbi munkáltató a munkaviszony megszűnésekor köztulajdonban állónak minősült, és c) a munkaviszony létesítésére közvetlenül a jogviszony megszüntetését követően került sor [Mt. 205. § (2a) pont]. Amennyiben az új munkáltatónál a munkaviszony közvetlenül március 31-ét követően létesült – azaz elvileg április 1-jén –, a munkavállaló […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.