Végkielégítés - a köztisztviselői jogszerző idő számítása


Önkormányzati hivatalban önkormányzati tanácsadói munkakörben foglalkoztatott köztisztviselő jogviszonya közös megegyezéssel megszűnt, és 30 napon belül, de nem a megszűnést követő naptól, első jogviszonyként köztisztviselői kinevezést kapna nem önkormányzati tanácsadó munkakörre. A Kttv. 62/A. §-a értelmében, ha a köztisztviselő a jogviszonya megszűnését vagy megszüntetését követő 30 napon belül újabb kormányzati szolgálati jogviszonyt létesít, közszolgálati jogviszonyát folyamatosnak kell tekinteni. Esetében a fenti szabály alkalmazásával végkielégítésre jogosító szolgálati idejébe be kell-e számítani a korábbi önkormányzati tanácsadói jogviszonyát?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2023. április 25-én (243. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4675

[…] alkalmazni. Noha az önkormányzati főtanácsadóra és tanácsadóra a Kttv. végkielégítésre vonatkozó 69. §-át egyébként nem kell alkalmazni [Kttv. 239. § (10) bek.], a Kttv. 62/A. §-a a köztisztviselőkre, illetve az önkormányzati tanácsadók közszolgálati jogviszonyára is irány­adó. Ezért, amennyiben az önkormányzati tanács­adó a közszolgálati jogviszonya megszűnését vagy megszüntetését követő 30 napon belül újabb közszolgálati jogviszonyt létesít, azt folyamatosnak kell tekinteni. Ez a folyamatosság azt eredményezi, hogy […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.