Besorolás egészségügyi dolgozó esetén


Kérem a segítségüket abban, hogy az egészségügyi szakiskolai képesítő bizonyítvány (régi, érettségi nélküli, 3 éves képzés) az egészségügyi szolgálati jogviszonyban melyik fizetési osztály besorolására jogosít?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2023. február 14-én (240. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4620

[…] szakmai követelményekre, a jogviszonyban töltött idő számítására, az illetményre, valamint az átsorolással kapcsolatos eljárási szabályokra az Eszjtv. és a kormány által rendeletben megállapított szabályokat kell alkalmazni. A kérdésben nem szerepelt adat arra nézve, milyen munkakörben foglalkoztatott személy besorolásával kapcsolatosan tették fel a kérdést, de az említett szakképesítés jellege alapján feltehető, hogy egészségügyi szakdolgozói vagy egyes egészségügyben dolgozói munkakörök valamelyikét töltheti be. E munkaköröket a 256/2013. Korm. rendelet 1. mellékletének 2. pontja sorolja fel. Az egészségügyi szakdolgozók vagy egyes egészségügyben dolgozók besorolásának szabályait az Eütev.tv. 2. melléklete tartalmazza. E szerint ők A–J fizetési osztályokba és 1–7 fizetési fokozatba sorolhatók be. Az Eütev.tv. 11/A. §-ának (7) bekezdése szerint az egészségügyi dolgozó, egészségügyben dolgozó átsorolására, az osztályba soroláshoz szükséges szakmai követelményekre, a jogviszonyban töltött idő számítására, az illetményre (munkaviszonyban foglalkoztatottak esetén a munkabérre), valamint az átsorolással kapcsolatos eljárási szabályokra a Kjt. szabályait kell alkalmazni. A Kjt. 61. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerint C fizetési osztályba az érettségi végzettséghez kötött munkaköröket, illetve a középfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkaköröket, D fizetési osztályba az érettségi végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkaköröket kell sorolni. A kérdés nem tartalmazott adatot arra nézve sem, hogy mikor adták ki a bizonyítványt, és azon pontosan mi szerepelt a szakképesítés tartalmára és szintjére nézve. Ezért csak vélelmezhető, hogy az Országos […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.