Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Közjegyzők - "egyéniségből" irodába

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2021. március 30. (Munkaügyi Levelek 210. szám, 4114. kérdés)

Kérdés: 2022. január 1-jétől közjegyzői tevékenység egyéni közjegyzőként nem végezhető, csak közjegyzői iroda keretében. Mivel a közjegyzői irodák nem átalakulással jönnek létre, véleményem szerint a tevékenységük nem jogfolytonos. Ebben az esetben az ott dolgozó munkavállalók jogállása hogyan alakul munkajogi szempontból? Mit kell tenni, hogy az alkalmazottak jogosultságai (pl. szabadság, végkielégítés stb.) ne sérüljenek? Milyen dokumentumokat kell készíteni ebben az esetben?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]alapított, jogi személyiséggel rendelkező szervezet [Kjtv. 31/A. § (1), (2) és (5) bek.]. A közjegyzőhelyettes, a közjegyzőjelölt, a közjegyzői irodai ügyintéző és az egyéb irodai alkalmazott a közjegyzői irodával áll munkaviszonyban [Kjtv. 31/A. § (6) bek.].Ha a közjegyző az új szabályoknak való megfelelés érdekében közjegyzői irodát alapít, akkor munka­jogi szempontból egyértelműnek tűnik a megoldás. Erre a helyzetre megítélésünk szerint az Mt.-nek a munkáltató személyében bekövetkező változásra irányadó szabályait kell alkalmazni. Munkajogi szempontból az Mt. 36. §-ának (1) bekezdése értelmében az egyéni közjegyző és az általa alkalmazott munkavállalók közötti munkaviszonyokból származó jogok és kötelezettségek átszállnak a közjegyzői irodára. Aközjegyzői tevékenység ugyanis munkajogi értelemben gazdasági egységnek tekinthető, amelynek az átvétele jogügyleten - az alapító okirat elfogadásán - alapul. Ez azt jelenti, hogy az újonnan alapított közjegyzői iroda köteles az átvétel időpontjában meglévő valamennyi munkavállalót átvenni. A munkavállalók munkaviszonya ebből következően a törvény erejénél fogva "jogfolytonos" lesz, valamennyi korábbi jog és kötelezettség minden külön[…]

Figyelmébe ajánljuk

Cégünk egy felszámolás alatt álló cég egyik részlegét át kívánja venni a nyár folyamán a munkavállalók nélkül. Úgy tudjuk, hogy ha felszámolás alatt van a cég, akkor az üzem átadása nem minősül munkáltatói jogutódlásnak. Viszont úgy értesültünk, hogy 2013....

Tovább a teljes cikkhez

2012 októberében végelszámolással megszüntettük cégünket, melyen keresztül több kollégával nőgyógyászati magánrendeléseket végeztünk. A céget törölték, az ott dolgozó recepciós munkaviszonya megszűnt. Időközben alapítottunk néhányan egy új céget, tevékenységi...

Tovább a teljes cikkhez

Alkalmazandók-e a munkavállalóra a beolvadás, mint jogszabályon alapuló, általános jogutódlás esetén, az Mt. 40. §-a szerinti, speciális, a munkáltató személyében bekövetkezett változásra alapított munkavállalói felmondás szabályai (pl. adott esetben a hosszabb...

Tovább a teljes cikkhez

Kulturális területen költségvetési szervnél dolgozók 2020. november 1. napjától a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a Kjt. hatálya alól az Mt. hatálya alá kerültek. A közművelődési törvény alapján 2021. január 1. napjától a kulturális feladatot lehetőség...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére