Közjegyzők - "egyéniségből" irodába


2022. január 1-jétől közjegyzői tevékenység egyéni közjegyzőként nem végezhető, csak közjegyzői iroda keretében. Mivel a közjegyzői irodák nem átalakulással jönnek létre, véleményem szerint a tevékenységük nem jogfolytonos. Ebben az esetben az ott dolgozó munkavállalók jogállása hogyan alakul munkajogi szempontból? Mit kell tenni, hogy az alkalmazottak jogosultságai (pl. szabadság, végkielégítés stb.) ne sérüljenek? Milyen dokumentumokat kell készíteni ebben az esetben?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2021. március 30-án (210. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4114

[…] alapított, jogi személyiséggel rendelkező szervezet [Kjtv. 31/A. § (1), (2) és (5) bek.]. A közjegyzőhelyettes, a közjegyzőjelölt, a közjegyzői irodai ügyintéző és az egyéb irodai alkalmazott a közjegyzői irodával áll munkaviszonyban [Kjtv. 31/A. § (6) bek.].Ha a közjegyző az új szabályoknak való megfelelés érdekében közjegyzői irodát alapít, akkor munka­jogi szempontból egyértelműnek tűnik a megoldás. Erre a helyzetre megítélésünk szerint az Mt.-nek a munkáltató személyében bekövetkező változásra irányadó szabályait kell alkalmazni. Munkajogi szempontból az Mt. 36. §-ának (1) bekezdése értelmében az egyéni közjegyző és az általa alkalmazott munkavállalók közötti munkaviszonyokból származó jogok és kötelezettségek átszállnak a közjegyzői irodára. Aközjegyzői tevékenység ugyanis munkajogi értelemben gazdasági egységnek tekinthető, amelynek az átvétele jogügyleten - az alapító okirat elfogadásán - alapul. Ez azt jelenti, hogy az újonnan alapított közjegyzői iroda köteles az átvétel időpontjában meglévő valamennyi munkavállalót átvenni. A munkavállalók munkaviszonya ebből következően a törvény erejénél fogva "jogfolytonos" lesz, valamennyi korábbi jog és kötelezettség minden külön […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.