Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Jubileumi jutalomra jogosító munkaviszonyok

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2018. október 15. (Munkaügyi Levelek 171. szám, 3402. kérdés)

Olvasói kérdés Közalkalmazott munkavállalónk részére a jubileumi jutalomhoz figyelembe vehető idő megállapításával kapcsolatos a kérdésünk. A munkavállaló folyamatosan önkormányzati közfeladatot ellátó szervezetekkel állt jogviszonyban. Kezdetben önkormányzati költségvetési szervnél közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatták. Ezt követően a munkáltató személye azért változott meg, mert a közfeladat ellátása az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság részére került átadásra. A közalkalmazotti jogviszony megszüntetésre került, és azonos feltételekkel munkaviszonyban foglalkoztatták tovább. Néhány év múlva újbóli önkormányzati feladatátszervezés történt, melynek következtében a munkavállaló önkormányzati költségvetési szervnél közalkalmazotti jogviszonyba került. Kérdésünk, hogy a jubileumi jutalom megállapításához beszámítható-e az önkormányzati gazdasági társaságban munkaviszonyban töltött idő?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]tartozó átvevő költségvetési szervhez kerül át), a munkaviszonya a feladat átvételének időpontjában közalkalmazotti jogviszonnyá alakul át. Az Áht. 11/F. §-ának (8) bekezdése ezzel kapcsolatosan kimondja, hogy a munkavállaló korábbi munkaviszonyát a jogállásváltozást követően a Kjt. szerint közalkalmazotti jogviszonyban töltött időként kell elismerni. Mivel ez a szabály további részletet nem tartalmaz, a jubileumi jutalom szempontjából is jogosító időként kell elismerni a korábbi, közfeladatot ellátó munkáltatónál munkaviszonyban töltött időt, feltéve, hogy ez a jogviszony a közalkalmazotti jogviszonnyá történő átalakulással szűnt meg.Megjegyzendő, hogy a köznevelési területen az Nkt. ezzel ellentétes szabályt (a kivétel kivételét) fogalmaz meg. Az Nkt. 85/A. §-a szerint, ha a fenntartóváltás következményeként a munkavállaló a Kjt. hatálya alá tartozó átvevő költségvetési szervhez kerül át, a munkaviszonya a fenntartói jog átszállásának időpontjában közalkalmazotti jogviszonnyá alakul át. Azonban - az Áht. szabályától eltérően[…]

Figyelmébe ajánljuk

Egyik köztisztviselőnk kifogásolja, hogy a 2012. március 1-jétől a jubileumi jutalomra jogosító idejébe nem számítjuk be azt az időszakot, amikor munkaviszonyban dolgozott a helyi víz- és csatornamű-vállalatnál, ahonnan áthelyezéssel került 1991-ben a polgármesteri hivatalba....

Tovább a teljes cikkhez

Támogató szolgálatnál dolgozó, az Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló tekintetében a Szoc-tv. 94/L. §-ának (4) bekezdése alapján a Kjt. jubileumi jutalomra vonatkozó rendelkezéseit is alkalmazni kell?

Tovább a teljes cikkhez

Dolgozónk intézetünknél 1974 óta folyamatosan közalkalmazott. 1981-1983 között kiküldetésben külföldön dolgozott, majd 1991-1992 között vendégkutató volt külföldön (nem intézetünk kiküldetésében), mindeközben fizetés nélküli szabadságon volt. Az első esetben a...

Tovább a teljes cikkhez

1987-től 1993-ig a Magyar Néphadseregnél dolgoztam mint takarítónő. A Kormányhivataltól lekért igazoláson csak annyi szerepel a jogviszonynál, hogy munkaviszony, az, hogy közalkalmazott, nem! A jubileumi jutalmamra való igényemet a munkáltatóm így elutasította! Honnan tudok még...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére