Jubileumi jutalomra jogosító idő – 1992 előtti munkaviszony tartama


Az 1973 és 1979 közötti időszakban az akkori Tankönyvkiadó Vállalatnál dolgoztam, onnan áthelyezéssel kerültem egy általános iskolába tanárként. Azóta is folyamatosan közalkalmazottként dolgozom. Ezek az évek beleszámítanak-e a jubileumi jutalom jogosultsági idejébe?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2013. augusztus 26-án (89. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 1730

[…] amely ezen időpont után a Kjt. hatálya alá tartozott (volna), tehát a költségvetési intézmények munkavállalójaként munkaviszonyban töltött idő. A Tankönyvkiadó Vállalat, mint állami vállalat, nem rendelkezett költségvetési intézményi jogállással.Megjegyezzük, hogy a régi Mt. 209. §-ának (1) bekezdése – mely szerint, ha a munkavállaló munkaviszonya e törvény hatálybalépése előtt áthelyezéssel keletkezett, korábbi munkaviszonyát, mindaddig, amíg munkaviszonyát nem szünteti meg, úgy kell tekinteni, mintha jelenlegi munkáltatójánál töltötte volna el – 2012. július 1-jén hatályát vesztette. Ezért ezen időpontot követően nem számítható be a jubileumi jutalomra jogosító időbe olyan munkaviszony, amelyet […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.