Nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyának időtartama


A 268/2022. Korm. rendelet szerinti nyugdíjas továbbfoglalkoztatásának alkalmazása esetében egy szociális intézményben a közalkalmazotti jogviszony létrehozható-e határozatlan időtartamra (vagy határozott időtartamra, 2023. augusztus 31-ig)?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2022. október 18-án (235. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4524

[…] továbbiakban együtt: ellátás) a folyósítása, aki - többek között - közalkalmazotti jogviszonyban áll. A 268/2022. Korm. rendelet 1. §-ának (3) bekezdése alapján, továbbá "a jogviszonyra irányadó jogszabályban foglaltaktól eltérően a kormány hozzájárulása, illetve engedélye nélkül foglalkoztatható 2022. szeptember 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig az (1) bekezdés szerinti jogviszonyban (pl. közalkalmazotti jogviszony) az a személy, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte, feltéve, hogy a jogviszonyra irányadó jogszabály a nyugdíjasként történő foglalkoztatást lehetővé teszi".Mint látható, a 268/2022. Korm. rendelet a 2022. szeptember 1-jétől 2023. augusztus 31-ig terjedő időszakhoz két jogkövetkezményt kapcsol: az együttes illetményfizetés és a nyugdíjfolyósítás tilalmának feloldását és a kormányengedély kikérése kötelezettségének felfüggesztését. Nincs a 268/2022. Korm. rendeletben olyan szabály, amely előírná, hogy erre az időszakra csak határozott idejű kinevezés adható a közalkalmazottnak, vagy pedig felhatalmazná a munkáltatót […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.