Közalkalmazott nyugdíjazásakor fizetendő járandóságok


Határozatlan időre kinevezett közalkalmazottunk jövő márciusban jogosult lesz a 40 éves szolgálati idővel igénybe vehető öregségi nyugdíjra, és szeretné is erre tekintettel kérni a felmentését. A munkáltatót ilyenkor – tekintettel a nyugdíjazásra – milyen fizetési kötelezettségek terhelik? Jár-e felmentési idő, végkielégítés és jubileumi jutalom? Van-e mód az így nyugdíjba vonult közalkalmazott további foglalkoztatására, és ha igen, milyen fizetéssel?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2011. december 12-én (62. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 1190

[…] indokolása, a felmentési idő hossza és a munkavégzés alóli mentesülés tekintetében viszont a nyugdíjasnak minősülő közalkalmazottra is az általános szabályok irányadók. A jubileumi jutalom tekintetében a nyugdíjazás nem kizáró ok. A Kjt. úgy rendelkezik, hogy ha a közalkalmazott a negyvenéves szolgálati idővel igénybe vehető öregségi teljes nyugdíj feltételeinek teljesítésére tekintettel kéri a felmentését, és a jogviszonya e jogcímen szűnik meg, részére a megszűnés évében esedékessé váló jubileumi jutalmat az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni. Emellett, ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, és legkésőbb a megszűnés időpontjában nyugdíjasnak minősül, továbbá legalább 35 évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, részére a negyvenéves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat kell a jogviszony megszűnésekor kifizetni [Kjt. 78. § (3)-(4) bek.]. A Tny. szerint a 40 éves szolgálati idővel igénybe vett öregségi teljes nyugdíjban részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött személy a tárgyévben legfeljebb a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) havi összegének tizennyolcszorosát meg nem haladó mértékű jövedelmet (a nyugdíjjárulék alapja) szerezhet biztosítással járó jogviszonyból, illetőleg egyéni vagy társas vállalkozóként […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.